AS 9100 Havacılık ve Uzay Kalite Yönetim Sistemleri Belgesi

AS 9100 HAVACILIK VE UZAY KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGESİ

AS 9100 Havacılık ve Uzay Kalite Yönetim Sistemleri, sektörde yaygın olarak kabul edilen ve havacılık ve uzay endüstrisi için standartlaşmayı hedefleyen bir kalite yönetim sistemi belgesidir. Dünya çapında havacılık, uzay ve savunma sanayi  şirketlerinden temsilcilerin bulunduğu Uluslararası Havacılık ve Uzay Kalite Grubu (IAQG) tarafından geliştirilmiştir. Standart mevcut yönetim sistemleri ve sektördeki en iyi uygulamalar üzerine kurulmuştur ve ISO 9001 standardının test edilmiş ve onaylanmış temel yapısını esas alarak tamamlanmıştır. Diğer ISO standartlarında olduğu gibi, AS 9100 standartları da ara kontrol noktalarına sahip bir planlama yapısına sahiptir ve sürekli iyileştirme yapılmasını gerektirir. ISO 9001 kalite yönetim sistemi üzerinde ek gereksinimlere ilave edilerek bir kalite yönetim sistemine ihtiyaç duyan diğer sektörlere de uygulanabilir.

AS 9100, havacılık endüstrisinde ve ilgili sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlar için uygulanabilirdir. Bu standart ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi gereksinimlerini ve havacılık, uzay ve savunma endüstrisi için ek gereksinimleri de içererek, müşterilerinize kaliteyi sağlamak için özel süreçlerinizin olduğunu ve gereksinimlerinizi yerine getirdiğinizi göstermenize yardımcı olur.

Bu kapsamda firmalar ve özel görevler için farklı standartlar uygulanabilirdir:

* AS 9100 Üreticiler ve Tedarikçiler
* AS 9110 Teknik Bakım
* AS 9120 Distribütörler

Havacılık ve uzay çalışmalarında karşılaşılan hatalar veya ayrıntılara dikkat edilmemesi, ölümcül sonuçlar doğurmaktadır. Bu nedenle havacılık sektörü için kalite ve güvenilirlik çok önemlidir. Genel olarak kalite yönetim sistemleri, riskleri düşürmeye, faaliyetlerde tutarlık sağlamaya ve tüm tedarik zinciri için güvenilir bir çerçeve oluşturmaya destek olmaktadır.
AS 9100 Uzay ve Havacılık Sektöründe Kalite Yönetim Sistemi, başlıca şu hedeflere ulaşmak için geliştirilmiştir:

* Tedarikçi zincirindeki hata ve kusurları azaltmak
* İşletme maliyetlerini düşürmek
* Sürekli kaliteli üretim yapmak
* Müşteri memnuniyetini yükseltmek
* İşletmenin kaliteli üretim için harcadığı emek, zaman ve paradan tasarruf etmek ve özellikle farklı müşteri gereksinimlerini, herkes için kabul edilebilir tek bir standart ile gerçekleştirmek

AS 9100 standartlarının temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

* Ürün kalitesini iyileştirme
* Anahtar ürün özellikleri için değişim kontrolü yönetim
* Parça sorumluluğu, yabancı nesne tespiti, üretim dokümantasyonu, parça tanımlaması ve parça izlenebilirliği gibi havacılık sektöründe özgü üretim ve hizmetler sunma
* Süreç ve araç değişim kontrol ve yönetimi
* Satın alma ve kabul süreçlerinin kontrolünü kapsayan tedarik zinciri kalite kontrolü
* Tasarım ve geliştirme kontrolü
* Ürün kalitesi, güvenilirlik ve güvenlik kontrolü,
* Sürekli iyileştirme

AS 9100 Havacılık ve Uzay Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Nasıl Alınır?

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de uzay ve havacılık teknolojileri konusunda çalışmalar yürütülmektedir. Günümüzde ülkemizdeki bazı kuruluşlar havacılık ve uzay sanayisinde söz sahibi olmak ve özgün üretimler yapmak için çalışmalar yapmaktadır. İşte bu çalışmaları yaparken uluslararası camiada kabul görebilmek için AS 9100 standartlarına uygunluk önem arz etmektedir. AS 9100 Havacılık ve Uzay Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almak isteyen bir kuruluş, yetkili bir belgelendirme firmasına başvurmalıdır. Belgelendirme firması ile başvuran kuruluş arasında sözleşme imzalandıktan sonra denetimlere başlanabilir. Denetimler başarıyla tamamlanır ve gereklilikler sağlanırsa AS 9100 Belgesi verilir. Bu belgenin geçerlilik süresi 3 yıldır. Ayrıca her yıl gözetim denetimlerinin yapılması gerekmektedir.
Belgelendirme kuruluşuna başvuran firmalar, bu belgelendirme kuruluşunun yerli veya yabancı bir akreditasyon kuruluşu tarafından akredite olmuş olup olmadığına dikkat etmelidirler. Çünkü faaliyet alanı itibariyle havacılık ve uzay sanayi, yabancı kuruluşlar ya da müşteriler ile çalışma ihtimali çok yüksek olan bir sektördür. Bu nedenle AS 9100 Belgesinin akredite bir belgelendirme kuruluşundan alınması ve belgenin dünyanın her yerinde geçerli olması önemlidir. AS 9100 Uzay ve Havacılık Sektöründe Kalite Yönetim Sistemi, işletmelerde tek başına kurulup uygulanabilir. Denetlenebilen bir standart olduğu için de üçüncü taraf belgelendirme kuruluşları tarafından işletmeler denetlenebilir ve uygun bulunması durumunda işletmelere AS 9100 Belgesi verilebilir. Bu belge akredite bir kuruluş tarafından düzenlenmişse uluslararası alanda geçerlidir ve kabul görmektedir.

“BELCERT Belgelendirme olarak kuruluşumuz birçok sistem belgelendirme hizmetleri arasında, AS 9100 Uzay ve Havacılık Sektöründe Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme hizmetleri de vermektedir. AS 9100 konusunda daha detaylı bilgiye sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”

Facebook Twitter Instagram Instagram