BRC CP Bilgilendirme Eğitimi

BRC CP Bilgilendirme Eğitimi


BRC Consumer Products

BRC CP (BRC Consumer Product) Eğitimi Amacı

BRC CP (BRC Consumer Product) eğitimi; BRC CP Standardının ne demek olduğu, hangi kuruluşların BRC CP Standardı alabileceği, standart gerekliliklerine uygun olarak sistem kurma çalışmalarına başlanılması için temel bilgilerin paylaşılması hedeflenmektedir. Eğitimde standardın konuları, değerlendirme mantığı anlatılacaktır. BRC CP eğitimi detayları;

BRC CP (BRC Consumer Product) Eğitimi İçeriği

BRC Küresel Standardının Geçmişi
BRC Küresel Standartları
Tüketici Ürünleri ile İlgili Diğer Standartlar
Tüketici Ürünleri Standartlarının Karşılaştırılması
BRC CP-Tüketici Ürünleri Standardı Kapsamına Giren Ürün Grupları
BRC CP Standardının Global Faydaları
BRC CP Standardını İşletmeler Neden Kurmalı ve Belgelendirmeli
BRC CP Standardında ki Ürün Gruplarının Anlatılması
BRC CP Standardına Uygun Kapsam Belirlenmesi
BRC CP Standardına Göre A Grade Firma Tanımı
Standartta ki Fundamental Clause-Temel Madde Tanımı
Standartta ki Statement of Intent-İyi Niyet Beyanı Tanımı
BRC CP Standardı Temel Kavramlar
İzlenebilirlik
Geri Çekme
Geri Çağırma
Düzeltme ve Düzeltici Faaliyet
Doğrulama ve Geçerli Kılma
BRC CP Standardı Gözüyle HACCP Tabanlı Risk Analizi Yaklaşımı
Standart Gereklilikleri
Üst Yönetim Taahhüdü
Risk Değerlendirme
Yönetim Sistemi
Dış Alan, Bina ve Üretim Alanı Standartları
Ürün Kontrol
Ürün Uygunluğunun Değerlendirilmesi
Proses Kontrol
Personel

BRC CP (BRC Consumer Product) Eğitimi Katılımcı Profili

BRC CP Eğitimi; sisteminin kurulması aşamasında risk analizi ekibinde yer alacak kişiler, sistemin uygulanması ve yönetilmesinden sorumlu olacak kişiler.

BRC CP İç Denetçi Eğitimi
BRC Consumer Products

BRC CP (BRC Consumer Products) Eğitimi Amacı

BRC CP İç Tetkikçi Eğitimi amacı; iç tetkikçilerin sorumluluklarının tanımlanarak, yönetim sisteminin etkin olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesinde nasıl rol alacaklarının katılımcılara aktarılmasıdır. BRC CP standart maddelerinin doğru yorumlanarak nasıl tetkik edilebileceğinin anlaşılmasını, tetkik sırasında ilgili dokümanların incelenerek ve kişilerle yapılan görüşmelerle doğru objektif kanıtların elde edilebilmesinin ve bulguların doğru sınıflandırılmasının öğrenilmesini sağlamaktır. Eğitimde standardın konuları, değerlendirme mantığı anlatılacaktır.

BRC CP (BRC Consumer Products) Eğitimi İçeriği

BRC CP Standardına Genel Bakış
Tetkik Nedir; Tetkikin Amacı
Tetkik Türleri, Tetkik Aşamaları
Tetkiki Planı Hazırlama
Soru Listeleri Oluşturma Metotları
Soru Sorma Teknikleri
Tetkik Kanıtı Elde Etme Yolları
Uygunsuzlukların Sınıflandırılması ve Uygunsuzluk İfadesinin Yazımı
Tetkik Raporu Hazırlama Ve Yazılan Uygunsuzlukların Takibi
Tetkikçi Özellikleri


“BELCERT Belgelendirme Firması olarak sizlere tüm süreçlerde destek olmaktan memnuniyet duyarız. Detaylı bilgiler için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”

 

Facebook Twitter Instagram Instagram