BRC Global Standard for Packaging Materials Eğitimleri

BRC Global Standard for Packaging Materials Eğitimleri


BRC Packaging Materials Ver.6 Revizyon Eğitimi


BRC Global Standard for Packaging Materials


BRC Pack 6 Standardı 01.08.2019 tarihinde yayınlandı ve 01.02.2020 tarihinden itibaren denetimler versiyon 6’dan yapılmaya başlanacaktır. Yayınlanan revizyona göre Standardın 6. Versiyonunda hem protokol hem de gereklilikler bölümlerinde temel değişiklikler yapılmıştır.

 

BRC Packaging Materials Ver.6 Revizyonunda Belirtilen Değişiklikler

Farklı hijyen kategorilerinin iptali
İkinci habersiz denetim programının kaldırılması (yarı haberli)
Yeni temel gereklilik – Düzeltici ve Önleyici Faaliyet
Ürün kalitesine vurgu
Ürün güvenliği ve kalite kültürü
İsim değişikliği
 

BRC Packaging Materials Ver.6 Revizyon Eğitiminin Amacı

Yeni yayınlanan BRC Ambalaj Malzemeleri Küresel Standardının getirdiği yeni gerekliliklerin, revizyon olan maddelerin anlaşılması.

 

BRC Packaging Materials Ver.6 Revizyon Eğitiminin Kapsamı

BRC Denetim Protokolü ve Standart Maddelerindeki Değişiklikler


 

BRC Packaging Materials Ver.6 Revizyon Eğitiminin İçeriği

BRC Küresel Standartlar Genel Tanıtımı
Denetim Protokolü ve Değişiklikler
Standart Formatının Değerlendirilmesi
Temel Gereklilikler – Eklenen Yeni Temel Gereklilikler
Yeni Eklenen ve Revize Olan Standart Gereklilikleri

BRC Packaging Bilgilendirme Eğitimi
BRC Global Standard for Packaging Materials
BRC Packaging Materials v.6 Bilgilendirme Eğitimi Amacı

Bu eğitimde BRC Pack 6 standart ve protokol gerekliliklerinin firmalarca anlaşılması ve sistem kurulması ve/veya standart revizyon ile protokol ve standarttaki değişikliklerin uygulanması için katılımcılarla temel bilgilerin paylaşılması hedeflenmektedir. Eğitimde revize standartla yapılan standart ve protokoldeki değişikliklerden ve maddelerin yorumlanması aktarılmaktadır.

BRC Packaging Materials v.6 Bilgilendirme Eğitimi İçeriği


BRC Pack 6 standardının geçmişi ve faydaları
Protokol ve standarttaki değişiklikler
BRC Pack 6 standart şartları:


Üst Yönetimin Taahhüdü (üst yönetimin taahhüdü, organizasyonel yapı, yönetimin gözden geçirmesi)


Tehlike ve Risk Yönetimi (HARM ekibi, tehlike ve risk analizi)


Ürün Güvenliği Ve Kalite Yönetimi (Dokümantasyon gereklilikleri, kayıtların saklanması, spesifikasyonlar, iç denetim, düzeltici ve önleyici faaliyetler, tedarikçi onayı ve değerlendirmesi, ürün doğruluğu, iddialar ve koruma zinciri, dış kaynaklı proses yönetimi, servis tedarikçileri yönetimi, izlenebilirlik, şikayet yönetimi, ürün geri toplamalar, vakalar ve geri çağırmaların yönetimi)


Tesis Standartları (Dış alan şartları, bina yapısı, yardımcı hizmetler, ürün savunma ve güvenlik, ürün yerleşimi ve akışı,ekipman, bakım, temizlik ve hijyen, ürün kontaminasyon kontrolü(cam, metal ve kimyasal), atıklar ve bertarafı, haşere yönetimi)

BRC Packaging Materials İç Denetçi Eğitimi
BRC Global Standard for Packaging Materials

BRC Global Standard for Packaging Materials standardına genel bakış
Tetkik türleri, Tetkik Aşamaları
Tetkiki planı hazırlama
Soru Listeleri oluşturma metotları
Soru sorma teknikleri
Objektif kanıt toplama
Bulguların belirlenmesi, rapor hazırlama ve bulguların takibi
Tetkikçi Özellikleri
Pratik ve Örnek Çalışmalar

“BELCERT Belgelendirme Firması olarak sizlere tüm ISO Belgeleri süreçlerinde destek olmaktan memnuniyet duyarız. Detaylı bilgiler için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”
 

Facebook Twitter Instagram Instagram