BRCGS Food Ver.8 Bilgilendirme & İç Denetçi Eğitim

BRCGS Food Ver.8 Bilgilendirme & İç Denetçi Eğitiminin Amacı

BRCGS tarafından hazırlanan Küresel Gıda Güvenliği Standardı’nın (GSFS) 8. revizyonu Ağustos 2018’de yayınlanmıştır. BRCGS Food Ver.8 standardı yasal uygunluk ve tüketicinin korunması ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmek için gıda üretim organizasyonlarında olması gereken güvenlik, kalite ve operasyonel kriterleri belirlemek için geliştirilmiştir. Standardın formatı ve içeriği, bir şirketin tesislerinin, işletim sistemlerinin ve prosedürlerinin yetkili bir üçüncü taraf (belgelendirme kuruluşu) tarafından standardın gerekliliklerine göre değerlendirilmesine izin verecek şekilde tasarlanmıştır. BelCert Uluslararası Belgelendirme gıda sektörü paydaşlarına BRCGS Gıda Güvenliği Standardı’nın en güncel versiyonları hakkında bilgi sağlanması amacıyla bilgilendirme ve iç denetçi eğitimleri düzenlemektedir. Eğitimler hakkında daha detaylı bilgiler için BelCert’e ulaşabilirsiniz.

BRCGS Küresel Gıda Güvenliği Standardı 8.0 Eğitimi


BRCGS’nin gıda standardı halihazırda 130’dan fazla ülkede 20 binden fazla sertifikalı gıda işletmesinde uygulanmaktadır. Standardın 8.0 versiyonu yönetim taahhüdüne, Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarına (HACCP) dayalı bir gıda güvenliği programına ve destekleyici kalite yönetim sistemine güçlü bir vurgu yaparak firmaları geliştirmeyi amaçlamaktadır. Son versiyon ayrıca üretim tesislerinde mikroorganizmaların çevresel olarak izlenmesi gerekliliğinin genişletilmesiyle birlikte, gıda savunması ve gıda sahteciliğinin önlenmesi konusunda daha fazla gelişme sağlanmaktadır. Bu bağlamda gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalar küresel gıda güvenliği gereksinimleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için BelCert’in sunduğu eğitimlere katılım sağlamalıdır. BelCert, BRCGS Food Ver.8 ile ilgili temel bilgilendirme eğitimleri; ayrıca iç denetçileri ilgilendiren konulardan oluşan özel eğitimler hazırlamaktadır.

BRCGS Gıda Güvenliği Standardı 8.0 ile ilgili hazırlanan bilgilendirme ve iç denetçi eğitimleri şu temel konulardan oluşmaktadır:

* BRCGS ve Küresel Gıda Güvenliği Standartlarının tarihsel gelişimi ve önemli kilometre taşları
* Standardın her bir revizyonunun kısaca gözden geçirilmesi ve Ver.8’in hazırlanma nedenleri
* Gıda Güvenliği Standardı’nı uygulayan firmaların elde edeceği avantajlar
* Standartta anlatılan ürün kategorisi, uygunsuzluk tanımı ve sınıflandırma, belgelendirme kategorileri, denetim prosedürleri vb gibi konular hakkında bilgilendirmeler
* İç denetçilerin görevleri
* Denetim planı hazırlama ve uygulama

BRCGS Küresel Gıda Güvenliği Standardı 8.0 Eğitimi’ne Kimler Katılmalı?


Eğitimin amacı katılımcılara standart hakkında detaylı bilgiler vermek ve denetim metolojisi ile ilgili kural ve esasları açıklamaktır. Bu bağlamda gıda sektöründe faaliyet gösteren tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının yetkilileri eğitime katılmalıdır. Eğitim gıda güvenliği denetimlerinden geçmek isteyen tüm gıda şirketlerine standardın en son gereklilikleri hakkında detaylı bilgiler aktarmaktadır. Firmaların faaliyet alanlarına ilişkin özel denetim gereksinimleri de yine bu eğitim sayesinde öğrenilebilmektedir. Şirketler gıda güvenliği yönetim sisteminden sorumlu her kademeden yönetici ve diğer çalışanlar eğitime katılarak BRCGS’nin gıda güvenliği standardı ve diğer faaliyetleri ile ilgili bilgi sahibi olabilmektedir. BelCert’in BRCGS Food Ver.8 bilgilendirme ve iç denetim eğitimine ilişkin sorularınızı telefon, mail ya da sosyal medya platformları üzerinden sorabilirsiniz.

 

Facebook Twitter Instagram Instagram