BRCGS Food Ver.8 Bilgilendirme & İç Denetçi Eğitiminin Amacı

BRCGS Food Ver.8 Bilgilendirme & İç Denetçi Eğitiminin Amacı

Bu eğitimde; BRCGS Food Standardının yeni versiyonuna göre standardın ne demek olduğu, hangi kuruluşların BRCGS Food Standardı alabileceği,  standart gerekliliklerine uygun olarak sistem kurma çalışmalarına başlanılması için temel bilgilerin paylaşılması, iç tetkikçilerin sorumluluklarının tanımlanarak, yönetim sisteminin etkin olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesinde nasıl rol alacaklarının katılımcılara aktarılmasıdır.

BRCGS Food eğitimi ile standart maddelerinin doğru yorumlanarak nasıl tetkik edilebileceğinin anlaşılmasını, tetkik sırasında ilgili dokümanların incelenerek ve kişilerle yapılan görüşmelerle doğru objektif kanıtların elde edilebilmesinin ve bulguların doğru sınıflandırılmasının öğrenilmesini sağlamaktır.

BRCGS Food Ver.8 Bilgilendirme & İç Denetçi Eğitiminin İçeriği


BRCGS Food- Gıda Güvenliği Global Standardı Tarihçesi ve Revizyon Geçmişi
BRCGS Food standardının versiyon 7 ve versiyon 8 baskılarında ana farklılıklar
BRCGS Food Sertifikasyonunun Faydaları
Gıda Güvenliği ile İlgili Diğer Standartlar
BRCGS Food-Gıda Güvenliği Global Standardına Göre Ürün Kategorileri
BRCGS Food Standardına Uygun Kapsam Belirlenmesi
BRCGS Food Standardına Göre Uygunsuzlukların Sınıflandırılması ve Tanımları
BRCGS Food Standardına Göre Sertifikasyon Dereceleri
BRCGS Food Standart ver. 8 maddeleri
BRCGS Food Standardına Genel Bakış
Tetkik Nedir; Tetkikin Amacı
Tetkik Türleri, Tetkik Aşamaları
Tetkiki Planı Hazırlama
Soru Listeleri Oluşturma Metotları, Soru Sorma Teknikleri
Tetkik Kanıtı Elde Etme Yolları
Uygunsuzlukların Sınıflandırılması ve Uygunsuzluk İfadesinin Yazımı
Tetkik Raporu Hazırlama Ve Yazılan Uygunsuzlukların Takibi
Sınav

“BELCERT Belgelendirme Firması olarak sizlere tüm süreçlerde destek olmaktan memnuniyet duyarız. Detaylı bilgiler için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”

 

Facebook Twitter Instagram Instagram