Ce Belgelendirme Nedir

 

 

CE


CE işareti Avrupa Birliği tarafından 1985 yılında Yeni Yaklaşım çerçevesinde uygulanan bir işarettir. Bu işaret malların piyasada serbest dolaşımını sağlayabilmek için ürünlerin üzerine işaretlenmektedir. CE işareti bir sağlık ve güvenlik işaretidir ve bu işaret serbest dolaşımdaki ürünlerin güvenlik ve sağlık koşullarını göstermektedir. AB direktiflerinde yer alan değişik diğer uygunluk işaretlerinin kullanımı yerine ürünlerin uygunluğunu belirten tek tip bir işaret olarak belirlenmiştir. CE işaretinin kullanıldığı ürünlerin insan, hayvan ve çevre sağlığı için zararlı olmadığı, sağlıklı ve güvenli olduğunu göstermektedir. Bu güvenlik ve sağlık koşulları da AB yeni yaklaşım direktiflerinde belirlenmiştir. Yeni Yaklaşım direktifleri kapsamında ayısı yirmi beşi bulan kapsam vardır. Bir ürünün piyasada serbest dolaşım sağlayabilmesi için bu direktiflerden bir ya da bir kaç tanesinin kapsamında bulunmalı ve bu sayede CE işaretini alabilmektedir. Bu kapsamlar doğrultusunda bulunmadan ve CE işareti olmayan bir ürünün AB pazarında serbest dolaşımı mümkün olmamaktadır. CE işareti ayrıca bir kalitesi işareti değildir. İşaret üzerinde kullanılan ürünün ilgili yönetmelik kapsamındaki şartları taşıdığını göstermektedir. Bu sayede ürün AB üyesi ülkelerde serbest dolaşımda olabilmektedir. CE işareti C ve E harflerinin yan yana gelmesiyle oluşmaktadır ve işaretin ürünlerde kullanılan şeklinin belli oranları vardır. Eğer işaret büyütülecek ya da küçültülecek olursa belirlenen oranlara sadık kalınacak şekilde bu işlem uygulanmalıdır.


CE İşareti Taşıması Gereken Ürünler


AB direktifleri kapsamında belirlenmiş olarak bulunan ürünlerde CE işareti olmalıdır. AB üye ülkeleri ya da üçüncü ülkelerde üretilmiş olan yeni tüm ürünlerde de CE işareti bulunmalıdır. Yine bu üçüncü ülkelerden ithal edilmiş yeni ya da ikinci el olan ürünlerin CE işaretini taşıması zorunlu olarak bulunmaktadır. Direktifin şartları arasına yeni ürünmüş gibi girmiş ve bu maddeye tabii olan ve ciddi ölçülerde değişikliğe uğramış olan ürünlerinde CE işaretini taşıması zorunludur .


CE İşareti Kullanma İşlemleri


İşaretlenme işlemi ilk önce ürünle ilgili direktifin belirlenmesiyle başlar. Eğer varsa uyumlaştırılmış standartlar belirlenmektedir. Modül ya da modüller kombinasyonu seçilmektedir ve onaylanmış bir kurum olup olmadığı gerekip gerekmediği belirlenmelidir. Uygunluk değerlendirmesinin hemen ardından uygunluk beyanı ve bu beyanla birlikte eğer gerekliyse diğer dokümanlar hazırlanmalıdır. Ürün için teknik bir dosya hazırlanır ve bu dosya muhafaza edilmektedir. Bu işlemlerden sonra ürünün üzerine ya da ambalajına ve ürünün yanındaki belgeye CE işareti yerleştirilir ve ürün piyasaya arz edilerek serbest dolaşıma sokulur. Eğer direktiflere uygun olmayan bir durum tespit edilmiş olursa imalatçısı ya da diğer ekonomik operatörlerin ve temsilcilerin ürünün CE uygunluk işaretiyle ilgili hükümlere uygun olmasını sağlamaları gerekmektedir ya da ilgili hükümleri sağlamaya uygun hale getirilmesi gerekmektedir ve var olan direktif ihlalini düzeltmeleri ya da sona erdirmeleri gerekmektedir. Uygunsuzluğun devam ettiği süreçte bakanlık kanunlar çerçevesinde verilmiş olan yetkiler doğrultusunda ilgili ürünün piyasaya arz edilemesini ve serbest dolaşımını kısıtlayabilir, yasaklanmasına ya da piyasadan çekilmesine ait tüm önlemleri alır.


CE İşaretini Belirleyen Yeni Yaklaşım ve Modüler Sistem


Yeni Yaklaşım AB tarafından ürünlerin kalitesini ve sağlıklı şekilde kullanılması için direktifler belirlemektedir. Yeni Yaklaşım çerçevesinde belirlenmiş olan direktifler çok fazla teknik detay içermemektedir. Bunun doğrultusunda üretilmiş olan malların mal grupları çerçevesinde uyması gereken genel kuralları belirlemektedir. Bu temel gereklere uygun olan ürünlerin serbest dolaşımda olmasını sağlamaktadır. Yeni Yaklaşım çerçevesinde hazırlanmış olan direktifler ürünlere göre değil ürünlerin kullanım alan ve amaçlarına göre hazırlanmıştır. Bu şekilde benzer işlevleri olan ürünler gruplar halinde toplanabilmektedir. Bu sayede gruplar halinde olan bu ürünler tek bir direktifle birden fazla ürün için gerekli olan asgari güvenlik ve sağlık koşulları belirlenmiş olmaktadır. Modüler bir anlayış CE işaretiyle işaretlendirme sisteminde 1990 yılından beri uygulanmaktadır. Bu modüler anlayışın kullanımındaki temel amaç uygunluk değerlendirme ve belirleme yöntemlerini, ürünlerin çeşitli özelliklerini  ve taşıdıkları risk oranlarını dikkate aldığı çerçevede belirlenmektedir. Modüler Yaklaşımın kullanıldığı alanlardan sadece Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde bir isim değişikliğine uğradığı durum mevcuttur. Bu yönetmelik doğrultusunda modüler yaklaşım yerine Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması sistemi olarak belirlenmiş olan bir sistem kullanılmaktadır. Bu doğrultuda onaylanmış bir kuruluştan ürün belgelendirilmesi için Performans Değişmezlik Belgesinin olması gerekmektedir. Yapı malzemelerine ilişkin temel gereksinimlerin performans beyanı üretici tarafından belirli şartlara dayandırılarak elde edilmelidir. Bu doğrultuda üretici Fabrika Üretim Kontrolü sağlamalıdır. Deney ve araştırma planı doğrultusunda fabrikadan alınacak olan numune testlerini sağlamalıdır.
 

Facebook Twitter Instagram Instagram