CE Belgelendirme

 

CE BELGELENDİRME

Avrupa’ ya Uygunluk anlamına gelen bu işaret Topluluk içinde satılan ürünlerin asgari güvenlik, sağlık ve çevre koruma gereklerine göre denetlendiğini/ değerlendirildiğini gösterir. "CE" Markası adını Fransızca "Avrupa’ya Uygunluk" anlamına gelen "Conformité Européene" kelimelerinin baş harflerinden almıştır. Bu düzenleme, üreticilerin CE işaretini ürünlerin üzerinde, ambalajlarında ve ürün hakkındaki her türlü doküman üzerinde kullanmalarını zorunlu kılmaktadır. Avrupa Birliği pazarında satılacak bir ürünün eğer Avrupa Birliği Direktiflerinden birinin veya birkaçının kapsamına giriyorsa CE Markasını taşıması yasal bir zorunluluktur.

Avrupa Birliği´nde yer alan ülkelerde ürünlerinizin rahat bir şekilde dolaşabilmesi için Ce işareti gerekir. Ürünleri dış ticaret alanında sunabilmek için gerekli olan bu işarete sahip olunmaması halinde Avrupa Birliği´ne taraf olan ülkelere ürünlerin ihraç edilmesi hiçte mümkün olmayacaktır. Sizlerde kaliteli ürünler üretiyorsanız ve ürünlerinizin ihtiyacı olan bu işarete sahip olmak istiyorsanız hemen Ekol´ü arayarak profesyonel bir destek alarak kısa süre içerisinde ilgili belgelerin tamamına sahip olabilirsiniz.

CE Belgesi Faydaları

* CE İşareti ürünün AB ülkelerinde serbest dolaşımını ve pazarlanmasını sağlar,
* Sanayiciler, ulusal ve uluslararası düzeyde ürünlerini pazarlayabilmek için, ürün üzerine “CE” işareti koymak mecburiyetindedirler,
* CE İşareti, ürünün AB teknik mevzuatına uygunluğunu belirtir,
* CE İşareti, bir çeşit ürün pasaport işlevini görür,
* CE İşareti, kesinlikle bir kalite markası ve garanti belgesi değildir,
* CE İşareti, kalitenin başladığı seviyeyi gösterir,
* CE İşareti, bu seviyenin altındaki mamuller emniyetsiz olarak, nitelenir ve piyasaya arz edilmezler, dolayısıyla kalitesiz olarak kabul edilirler,
* CE İşaretli ürün AB ülkelerinde, normlarla ilgili yasal gerekçeler ortaya konarak geri çevrilmesi mümkün değildir,
* CE İşareti, Yeni yaklaşım direktiflerine uygunluğun bir göstergesidir.

Avrupa Birliği, Yeni Yaklaşım, Küresel ve Modüler Yaklaşım Direktifleri Aşağıda AB’nin Tek Pazar hedefine ulaşmasında önemli rol oynayan ve teknik uyumun temel taşlarından birini oluşturan Yeni Yaklaşım Politikası kapsamından hazırlanan ve yayınlanan Direktiflerin listesi verilmektedir.

CE işareti Direktifleri

* Alçak Gerilim Direktifi 2006/95 EC ve değişiklikleri
* Elektromanyetik Uyum Direktifi 89/336/EEC ve değişiklikleri(Endüstriyel Mutfak için)
* Makine Emniyeti Direktifi 98/37/EC - 98/37/AT
* Kişisel Koruyucu Teçhizat Direktifi 89/686/EC - 89/66/AT
* Asansör Direktifi 95/16/EC - 95/16/AT
* Tıbbi Cihazlar Direktifi 93/42/EEC - 93/42/AT
* ATEX Direktifi 94/9/EC - 94/9/AT
* Radyo Cihazları ve Telekomünikasyon Terminal Cihazları Direktifi 99/5/EC - 99/5/AT
* Gürültü Direktifi 2000/14/EC - 2000/14/AT
* Makine ve Alet Testleri (LVD, EMC vb.) (Endüstriyel Mutfak için)
* Oyuncak Direktifi 88/378/EEC
* Florasan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği İle İlgili Direktif (2000/55/AT)
* Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)
* Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular ve Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik Şartları ile İlgili Yönetmelik (96/57/AT)
* Ölçü Aletleri Yönetmeliği
* İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2000/9/AT)
* Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği
* Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT)
* Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik (94/9/AT)
* Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (90/396/AT)
* Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbî Cihazlar Yönetmeliği
* Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (90/384/AT)
* Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik (93/15/AT)
* Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
* Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
* Gezi Tekneleri Yönetmeliği
* Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
* Gemi Teçhizatı Yönetmeliği

CE Belgesi Nasıl Alınır?


Test, muayene ve/veya CE sertifikasyon çalışmaları içeren ürün uygunluğunu değerlendirme prosedürleri takip edilerek, ürün piyasaya çıkmadan önce bu işlemler tamamlanmış olmalıdır. Üreticilerimiz, ürünlerinin kapsamları içerisinde bulundukları yönetmelikleri doğrulayarak, gerekiyorsa bu alanda uygunluk değerlendirme işlemi sunmak için yetkilendirilmiş onaylanmış kuruluşlara başvurmalıdırlar.

“BELCERT Belgelendirme Firması olarak CE Belge süreçlerinde sizlere destek olmak bizi çok mutlu edecektir. Detaylı bilgi almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”

Facebook Twitter Instagram Instagram