COC Uygunluk Belgesi

 

COC Uygunluk Belgesi

 

COC uygunluk belgesi, bir ürünün gerekli standartları ve spesifikasyonları karşıladığını gösteren ve yetkili bir kurum tarafından verilen bir belgedir. Yetkili kurum, doğrudan üretici firmanın kendisi olabildiği gibi bağımsız akredite bir kuruluş ya da laboratuvar da olabilir. COC uygunluk belgesi (Certificate of Conformity), üretilmekte olan bir ürünün test edildiğinden ve bir yönetmelik veya standart dahilinde belirlenen kriterleri geçtiğinden emin olmak için alıcı tarafından istenebilmektedir. Ayrıca, ürünün teknik ve güvenlik gerekliliklerini karşıladığındanı doğrulamak için de talep edilebilmektedir. Aynı şekilde, bazı ülkeler, gümrük prosedürleri kapsamında ihracatçı firmalardan COC uygunluk belgesi talebinde bulunabilmektedir. Genellikle yüksek riskli veya kritik önemi haiz ürün, malzeme, hammadde vs için istenen COC uygunluk belgesi, yönetmeliklere uyum veya son kullanıcıya / müşteriye ürünün güvenli olduğunu göstermek için gerekli olabilmektedir.

 

COC Uygunluk Belgesi Nedir?

 

Birçok ülke ithal edilen bazı malların kalitesi konusunda endişe duymaktadır. Vatandaşlarının güvenliğini ve refahını sağlamak için bazı ülkeler, malların ithal edilmeden önce uluslararası standartları karşıladığından emin olmak için denetlenmelerini istemektedir. Standartları karşılayan ürünlere, ithalata uygun hale getirilmek üzere, ithalatçı ülkedeki gümrük makamlarına sunulan COC uygunluk belgesi verilmektedir.

Uygulamaya yürürlüğe konulmadan önce hükümetler geleneksel olarak ithal edilen malları kalite açısından giriş limanında kontrol etmekteydi. Malların bir kısmı giriş limanında denetçiler tarafından reddedilebildiğinden bazı mal türlerini ithal etmek tüccarlar için büyük bir riskti. Giriş limanında tüccarlara yönelik gecikmeleri ve mali kayıpları önlemek için birçok hükümet, ihracatçı ülkede bir sertifikasyon kuruluşu ile anlaşma yoluna gitmeye başladı. Böylece malların sevk edilmeden önce COC uygunluk belgesi ile sertifikalandırılması sağlanmaktadır. Bu sayede, uyumluluk riskleri en aza indirilmekte ve gereksiz kargolama ve gümrük masraflarının önüne geçilebilmektedir.

Mal ve hizmetleri ihraç veya ithal etmeden önce tüccarlar, ithalatçı ülke tarafından istenen belirli uygunluk sertifikalarının ne olduğunu bilmek zorundadır. İthalatçılar nezdinde iyi bir itibar oluşturmak için birçok ihracatçı ülke, gönderi yapmadan önce belirli malların ihracatçılarından COC uygunluk belgesi almalarını istemektedir.

 

COC Uygunluk Belgesi Kapsamı

 

COC uygunluk belgesi, minimum güvenlik ve teknik gereksinimleri karşılayan ürünlere verilen bir sertifikadır. Bu belgeler, dünya çapında farklılık gösterebilmekte, bu nedenle uluslararası satılan ürünlerin üreticilerinin uymaları gereken farklı standartların farkında olmaları gerekmektedir. Fakat her koşulda, bir ürünün belirli bir ülkede satılabilmesi için genellikle bu belgenin düzenlenmesine ihtiyaç olduğunu belirtmekte fayda var.

Uygunluk belgesi, genellikle ürün üzerinde bir üçüncü taraf işaretiyle belirtilmektedir. Bu belgenin basılı bir kopyası üretici tarafından da alınabilmektedir. Bu noktada bir konuyu açıklığa kavuşturmakta fayda var: Avrupa Birliği (AB) pazarında bulunan birçok ürüne iliştirilmiş CE işareti, o ürünün mutlaka bir COC uygunluk belgesi aldığını göstermemektedir.

Uygunluk sertifikaları her sektör için farklı gereksinimler doğrultusunda düzenlenmektedir. Örneğin, telekomünikasyon endüstrisinde uygunluk, ekipmanın yerel düzenlemelere uygunluk açısından test edilmesini gerektirmektedir. Elektrikli ve elektronik ekipmanlar için ise RoHS yönetmeliğine uyum sağlamak COC uygunluk belgesi için bir ön koşul olabilmektedir.

COC uygunluk belgesinde genellikle şu bilgiler yer almaktadır:

·        Ürün tanımı

·        Ürünün geçmesi gereken tüm güvenlik düzenlemelerinin listesi

·        İthalatçı veya üretici firmaya ait ad, telefon, e-posta vb gibi bilgiler

·        Test sonuçlarının kayıtlarını tutan kişinin iletişim bilgileri

·        Ürünün üretildiği tarih ve yer

·        Ürünün gerekli güvenlik kurallarına göre test edildiği yer ve tarih

·        Ürün, üçüncğ taraf akredite bir laboratuvarda test edildiyse bu kuruluşa ait bilgiler

COC uygunluk Belgesi gerektiren ülkelerden bazıları şunlardır:

·        Bangladeş

·        Botsvana

·        Cezayir

·        Etiyopya

·        Gabon

·        Kamerun

·        Katar

·        Kenya

·        Kuveyt

·        Libya

·        Mısır

·        Mozambik

·        Nijerya

·        Özbekistan

·        Rusya

·        Suudi Arabistan

·        Uganda

 

COC Uygunluk Belgesi Nasıl Alınır?

 

COC uygunluk belgesi, iç pazara çalışan yerel üretici ve toptancı firmalar için genellikle zorunlu bir sertifika değildir. Fakat, ithalatçı ve ihracatçı firmaların işletme ruhsatları ve izinlerine ek olarak bu belgeyi alması gerekebilmektedir. Belgenin kapsamı ve gerektirdiği prosedürler sektöre ve ticaretin muhatabı ülkeye bağlı olarak değişebilmektedir. COC uygunluk belgesi almak zorunda olan fakat belgenin nasıl düzenleneceği, neleri kapsayacağı veya nereden alınacağı konusunda bilgi sahibi olmayan firmalar, Belcert Belgelendirme ile iletişime geçerek sürecin detayları hakkında bilgi alabilirler.

 

COC Uygunluk Belgesinin Önemi

 

COC uygunluk belgesi, her ürün, hizmet, sektör, ülke veya firma için zorunlu olmasa da zorunlu olduğu durumlarda konunun genellikle yasal bir dayanağı olmaktadır. Bu bağlamda, belgesi bulunmayan firmalar, ticari anlaşmalar, sözleşmeler ve yasalardan kaynaklanan cezai yaptırımlarla karşılaşabilmektedir. Ayrıca, belgesi bulunmayan ürünler gümrükten geri döneceği için ürünün gönderilmesi ve geri çekilmesi durumlarından kaynaklı ek masraflar da ortaya çıkacaktır. Ayrıca, ürün sevkiyatlarını zamanında tamamlayamayan firmalar, paydaşları nezdinde çok ciddi bir güven sorunu yaşayacaktır. Tüm bu olumsuzluklarla karşılaşmak istemeyen firmaların COC uygunluk belgesi aldıktan sonra ürün sevkiyatını başlatması tavsiye edilmektedir.

 

COC Uygunluk Belgesi Danışmanlık Hizmeti

 

Belcert Belgelendirme, COC uygunluk belgesi almak isteyen firmalara her konuda destek olmakta; firmaların bu süreçte ihtiyaç duyduğu bilgileri sağlamaktadır. Şimdiye kadar birçok üretici ve ihracatçı firmanın bu belgeyi almasını sağlayan Belcert Belgelendirme, belgenin düzenlenme esasları, test koşulları, geçerlilik prosedürleri vb gibi konularda uzun yıllara dayanan bir tecrübeye sahiptir. COC uygunluk belgesi sahibi olarak güvenle ticaret yapmak istiyorsanız Belcert Belgelendirme hemen iletişime geçebilirsiniz.

 

Facebook Twitter Instagram Instagram