CoreTools Eğitimleri

CoreTools Eğitimleri

FMEA Eğitimi


Hata Türleri ve Etki Analizi


FMEA sürecini iyileştirmek ve otomotiv sektöründeki ürün tedarikçilerinin müşteri taleplerini karşılamalarını kolaylaştırmak maksadıyla AIAG ve VDA kendi FMEA kılavuz kitaplarını tek bir ortak yayın haline getirdiler. Haziran 2019 itibariyle yayınlanmış olan yeni kılavuz kitap, hali hazırda yapılmış olan FMEA çalışmalarının güncellenmesini gerektirmemekle birlikte, yeni yapılacak FMEA çalışmalarının yeni yayına uygun olması her geçen gün büyüyen bir gereklilik olacak.

Yeni metotla birlikte…

FMEA çalışmalarının Kalite ve Kalitesizlik Maliyetleri ile ilişkilendirilmesinin üzerinde durularak, FMEA çalışmalarınızın etkinliğinin ve verimliliğinin izlenmesi kolaylaştırılmaktadır
Analiz adımlarının yapılandırılmış olmasının üzerinde daha fazla durulmaktadır (7 Adım yaklaşımı)
FMEA sürecinin planlanması ve hazırlıkların yapılması detaylandırılmış ve yapılandırılmıştır (Lessons Learned entegrasyonu önemli bir faydadır)
Şiddet, Olasılık ve Tespit Edilebilirlik seviyelerinin belirlenmesinde kullanılan kriterler (tablolar) daha spesifik hale getirilmiştir
FMEA çalışması sonrası hangi risklere karşı önlem alınacağının belirleyicisi artık RPN değil, AP (Action Priority) olacaktır. Sabit bir RPN eşik değeri belirlemek hatası veya her FMEA çalışmasına özgü RPN önceliklendirme gerekliliği gibi zorluklar bu sayede ortadan kalkacaktır
Error-proof yaklaşımı belirgindir
 

FMEA Hata Türleri ve Etki Analizi Eğitimi Amacı


FMEA bir üründe veya süreçte risk oluşturacak problemlerin belirlenmesi, bu problemlerin ortaya çıkmadan önce tespit edilmesi ve problemlerin ortaya çıkmaması için yapılan sistematik çalışmadır.

Bir ürünün tasarım ve üretiminde ortaya çıkabilecek hata türlerinin tanımlanması ve önlenmesi ilgili taraflara zarar verebilecek hatalı ürünlerin piyasaya sürülmesini önlemeye yarayan bir tekniktir.

 

FMEA Hata Türleri ve Etki Analizi Eğitimi İçeriği

FMEA Nedir?
Hataların nedenleri ve etkenleri nelerdir?
Potansiyel hataların belirlenmesi
Ne zaman başlatılacağı
Olasılık, şiddet ve saptanabilirliğe bağlı olarak hataların önceliği
Sorunların izlenmesi ve düzenleyici faaliyetlerin yapılması
Süreç yaklaşımı, PUKÖ döngüsü, risk temelli düşünme, beyin fırtınası ve moderasyon
FMEA’nın amacı ve tanımlamaları
FMEA uygularken hedefler ve kısıtlar
FMEA’nın kuruluş içinde entegrasyonu
FMEA türlerinin açıklanması (Dizayn-Proses-MSR)
FMEA projesi’nin planlanması ve metodoloji
FMEA’nın 7 adımı, değerlendirme ve aksiyon önceliği tabloları
Güncel ve geçerli örnekler
Uygulama

PPAP Eğitimi

Üretim Parçası Onay Prosesi
Üretim parçası onay prosesinin uygulanması
Üretim parçası onayı için imalatçıdan istenenler
İmalatçı onay seviyeleri
Proses talepleri
Kayıtların ve mastar numunenin saklanması
Parça onay durumu

MSA Eğitimi

Ölçüm Sistemleri Analizi
Nedir?
Nicelikler için Ölçüm Sistemleri Analizi
Bir proses olarak ölçme sistemi
Ölçme hatalarının bileşenleri
Ölçüm cihazı doğruluğu – Ölçüm cihazı kararlılığı – Ölçüm cihazı doğrusallığı
Ölçüm cihazı tekrarlanabilirliği – Ölçüm cihaz tekrar yapabilirliği
Ölçüm cihaz R&R çalışması-pratik çalışma
Nitelikler için Ölçüm Sistemleri Analizi
Signal to Noise oranı – Çapraz Tablo Metodu
Analitik Metot

APQP Eğitimi

İleri Ürün Kalite Planlaması
İleri ürün kalite planlaması nedir?
Üretim parçası onay prosesinin uygulanması
Ürün tasarımı ve geliştirilmesi
Üretim parçası onayı için imalatçıdan istenenler
İmalatçı onay seviyeleri
Proses istek ve talepleri
Kayıtların ve mastar numunenin saklanması
Parça onay durumu
İleri ürün kalite planlaması faaliyetleri
Müşteri özel şartları
Kontrol Planı
İleri ürün kalite planlaması aşamaları
Firma Özel Şartları

SPC Eğitimi

İstatistiksel Proses Kontrolü
İstatistiksel proses kontrolü
İstatistiksel yöntemler
Deming’in 14 noktası
İPK metodolojisi
Histogramlar
Değişkenlik
Normal dağılım
Kontrol çizelgeleri
Proses yeterliliği
Uygulamalar

8D Eğitimi

Problem Çözme Tekniği
Endüstriyel ortamlarda problem kavramının karşılığının anlaşılması
Problem teşhis yöntemleri
Problemin boyutlarının ölçülmesi teknikleri
Kök neden analizinin yapılması, ekip çalışması teknikleri
Problemi yeniden oluşturabilme teknikleri
Çözümler geliştirme ve en etkin çözümü seçme çalışmaları, önerilen çözümün doğrulanması
Otomotiv sektöründe özel uygulamalar
Global 8D aşamalarının tanımı ve incelenmesi, hata veri tabanlarının oluşturulması
Bulunan ve çözülen hataların sistem dokümantasyonunda yaygınlaştırılması

“BELCERT Belgelendirme Firması olarak sizlere tüm süreçlerde destek olmaktan memnuniyet duyarız. Detaylı bilgiler için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”
 

Facebook Twitter Instagram Instagram