DISNEY FAMA Denetimi

 

DISNEY FAMA DENETİMİ

Disney Fama Belgesi, disney tarafından yürütülen bir sertifikasyon veya belgelendirme faaliyeti olarak ifade edilir. FAMA, dünyaca ünlü bir şirket olan Walt Disney tarafından oluşturulan, kendi marka ürünlerinin üretildiği her bir tesisin güvenli ve kurumsal iş yeri haline gelebilmesi için Uluslararası Çalışma Şartları Programını (ILS) hazırlamış ve bu doğrultuda tedarikçilerini ILS Programı zorunluluklarına uymaktan sorumlu tutan bir denetim türüdür. Bu denetim, eğlence ve medya sektöründe dünyanın en büyüğü olan şirketin çalışma standartlarını ortaya koymaktadır. Disney markası taşıyan her bir ürünün üretim aşamasından satışının yapılmasına kadar geçen bütün süreç, bu denetimin içerisinde yer almaktadır.

 

Walt Disney, kendi markasını taşıyan ürünlerin üretildiği işletmelerin, atölyelerin ve fabrikaların  uyması gereken temel kuralları içeren bir program hazırlamıştır. FAMA standardı ile amaçlanan, tedarikçileri denetlemek ve belirli standartlara uyup uymadıklarını belirlemektir. FAMA denetimlerinin bir diğer amacı ise dünya genelinde beraber iş yaptığı her kuruluşun belirli standartları taşıması ve gerekli olan koşulları yerine getirmesidir.

 

Disney Fama Denetim Kapsamı


Disney markasına ait ürünleri üretebilmek ve satabilmek için tedarikçilerin ya da üreticilerin sahip olması gereken belge Disney Fama Belgesi’dir. Bu belgeyi almak için girilmesi gereken denetimler ve uyulması gereken standartlar vardır. Bir firma Disney şirketine ürün üretmek ve satmak istiyorsa, Fama kriterlerine uymalı ve yapılan denetimlerden geçmelidir. Disney markalı ürünler, Disney şirketinden bir Fama belgesi alınmadan üretilemez, işletilemez veya kullanılamaz. Bu bağlamda, Disney’in lisans verdiği tedarikçiler ya da üreticiler, ürünlerini şirketin ILS programına göre sağlamak veya üretmek zorundadır.

 

Disney’in lisans verdiği bir işletmenin FAMA denetimleri sırasında aşağıdaki konularla ilgili gerekli belgeleri sağlaması gerekmektedir:
Çalışanların işe devamlılığını gösteren kayıtlar, maaş bordroları, iş sözleşmesi ve izin bilgileri vb. konularla ilgili evraklar beyan edilmelidir.
İşletmenin İş Sağlığı ve Güvenliğini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen her türlü doküman temin edilmelidir. Bu bağlamda, acil durum eylem planları, konuyla ilgili eğitim kayıtları, yangın söndürme ekipmanları, iş yeri hekimi vb. konularla ilgili gerekli evraklar denetçilere gösterilmelidir.
Çevreyi ilgilendiren her türlü faaliyetin raporları (su analizi, baca gazı emisyonu, atık bilgileri vb.) sağlanmış olmalıdır.
Üretim süreçlerini ilgilendiren diğer konularla ilgili birtakım evraklar da (iş akış ve organizasyon şemaları, müşteri ve tedarikçi listeleri, disiplin prosedürü vs.) düzenlenmiş olmalıdır.

“Danışmanlık Hizmeti olarak DISNEY FAMA Denetim hizmetinde amacımız Disney Fama standartları ile alakalı denetime girecek firmalarda gerekli denetim öncesi hazırlıkların yapılması, yönetici ile çalışanların bilinçlendirilmesi, gerekli dokümantasyonun oluşturulması, denetimler hakkında ilgili personelin ve yöneticilerin bilinçlendirilmesidir. Disney Fama hizmetimizle alakalı destek almak ve detaylı bilgiye sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”

Facebook Twitter Instagram Instagram