EMC(Electromagnetic Compatibility) Elektromanyetik Uyumluluk Testleri

EMC(Electromagnetic Compatibility) Elektromanyetik Uyumluluk Testleri

EMC (Electromagnetic Compatibility) : Türkçesi “elektromanyetik uyumluluk” olarak tanınmaktadır. Kelime anlamında da belirtildiği gibi herhangi bir cihazın yaymış olduğu manyetik dalgaların standartlarda belirtilen kriterleri karşılaması temeline dayanmaktadır.
Ülkemizde tasarımın son adımına gelmiş cihazlar Test edilmek üzere EMC test laboratuvarlarına iletilir. Cihazın belli gereklilikleri her cihazın kendi türüne özgü bir harmonize standardı bulunmaktadır ve her biri için taban ve tavan değerler ve teknik şartlar belirtilmiştir. EMC testinde Ürünün türüne göre belirlenmiş standarda uyup uymadığına bakılır ve resmi geçerliliğe sahip raporlar hazırlanır. Test sonuçları olumlu çıkan ürünler EMC direktifine uygun kabul edilir ve Üreticinin Avrupa standarlarına uygunluğunu gösteren CE işaretlemesini ürüne uygulamaya temel oluşturur.

Son günlerde EMC (Electromagnetic Compatibility) : Elektromanyetik Uyumluluk çok daha önemle üzerinde durulan bir husus halini almıştır. Askeri sektörlerden, uzay teknolojilerine, tıbbi cihazlardan endüstriyel otomasyonlara veya otomotiv üretimine kadar her sektör EMC (Electromagnetic Compatibility) : Elektromanyetik Uyumluluk gereklerine uymakla yükümlüdür.
Aşağıda sayılan Cihazlar ve diğer ekipmanlar olağan elektromanyetik ortamlarda yeterli Elektromanyetik bağışıklığa sahip olabilecek bir düzeyde yapılmalıdırlar.

• Sanayi üretim ekipmanı
• Ulusal radyo ve televizyon alıcıları,
• Mobil radyo donanımı,
• TIbbi ve bilimsel aletler,
• Mobil radyo ve ticari telsiz telefon donanımı,
• Bilgi teknolojisi donanımı,
• Hava ve deniz radyo (telsiz) ekipmanları,
• Ev aletleri ve elektronik ev eşyaları,
• Telekomünikasyon ağları ve ekipmanları,
• Radyo ve televizyon yayını vericileri,
• Lambalar ve floresan lambalar.
• Elektronik eğitim araçları,

EMC testi birçok farklı testten oluşmaktadır.  Emission ve Immunity testleri olarak iki ana kategoride sınıflandırılan bu testler, özel olarak tasarlanmış EMC test laboratuvarlarında ve uygun test cihazları, aparatları ve RF kablolarla uygulanır. EMC Test Laboratuvarı’nda olması gereken özellikler ilgili uluslararası standartlarda tanımlanmıştır.

EMC testlerinden biri olan ESD (ElectroStatic Discharge) testi sırasında test edilen ürüne standartta belirtilen seviyelerde ESD sinyali uygulanır. Örneğin uygulanan standart IEC/EN 61000-4-2 ve test edilen ürün bir IT ürün ise havadan (air) uygulanacak ESD sinyali +/-8kV seviyesinde olacaktır.

EMC laboratuvarında test ve belgelendirme hizmeti verilen ürün gruplarından bazıları:

Elektrikli Ev Aletleri
Elektrikli Ticari Aletler
Aydınlatma Armatürleri
Profesyonel ve Endüstriyel Cihazlar
Ölçüm ve Kontrol Cihazları
Medikal Cihazlar

“BELCERT Belgelendirme Firması olarak sizlere tüm süreçlerde destek olmaktan memnuniyet duyarız. Detaylı bilgiler için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”

Facebook Twitter Instagram Instagram