GLOBAL SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM

GLOBAL SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM

Tarım ürünlerinin sertifikasyonu için gönüllü standartlar koyan bir kuruluşudur. Avrupa Birliği ülkelerindeki büyük perakendeci kuruluşlar sağlıklı tarımsal ürünler tüketimini temin etmek için bu ülkelerde yetiştirilen ve dışarıdan ithal edilen tarımsal ürünlerde aranan minimum standartları belirlemişlerdir

GLOBAL SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM sertifikası olan bir ürünün; tohumun toprağa ekiminden, paketlenmiş ürüne kadar olan tarımsal üretim sürecinde,


– İnsan sağlığına zararlı kimyasal, mikrobiyolojik, fiziksel kalıntılar içermediği,
– Çevreyi kirletmeden veya doğal dengeye zarar vermeden üretildiği,
– Üretimi sırasında üretimle ilgili insanların veya diğer canlıların refahının olumsuz olarak etkilenmediği,
– Üretimi sırasında tüketicinin bulunduğu ülkenin tarımsal mevzuatı ve ürünün yetiştirildiği ülkenin tarımsal mevzuatına uygun işlemler yapıldığı güvence altına alınmıştır.

GLOBAL SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM  şu anda tüm dünyada geçerli olan ve genel kuralları yayınlanmış olan kapsamları ise şunlardır;


– Üretim Materyali (Fide, Tohum)
– Meyve&Sebze
– Çiçek ve Süs Bitkileri
– Entegre Çiftlik Güvenliği (Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Çiftlikleri, Hububat, Çay, Yem vs.)
– Entegre Su Kültürleri Güvenliği (Alabalık, Levrek yetiştirme çiftlikleri vs.)
– Yeşil (Ham) Kahve

GLOBAL SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM SERTİFİKASI NASIL ALINIR?


GLOBALGAP Protokolüne göre başvuru yapabilecek üreticiler üç grupta toplanabilir:

1) Bireysel Üreticiler

GLOBAL SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM sertifikası için müracaat eder. Kayıtlı üretim alanı ve ilgili ürün işleme alanları sertifikalandırma kuruluşu tarafından senede bir kez haberli bir şekilde denetlenir


2) Tarım Ürünleri Üretici Birlikleri

GLOBAL SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM sertifikası için tek bir kurum gibi başvurabilirler. Grup kendi bünyesinde bir kalite sistemi kurar. Sertifikalandırma kuruluşu, bu sistemi üretici sayısının karekökü olacak şekilde tesadüfi bir seçimle senede bir kez denetler.


3) Eşdeğerlik:

GLOBAL SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMGLOBAL SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM eşdeğerliğinde bir standart geliştirilmediği için bu seçenek uygulanmamaktadır.


GLOBAL SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMGLOBAL SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM şartlarına uygun üretim yaptığına karar verilen üreticinin sertifikalandırmak üzere başvurduğu ürüne/ürünlere verilir.


GLOBAL SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM standardında 49 majör ve 99 minör kontrol noktası bulunmaktadır. Bireysel üretici veya üretici grubu denetimden başarılı bir şekilde geçmesi için majör kontrol noktalarına 100 ve minör kontrol noktalarına 95 uyum göstermelidir.

Facebook Twitter Instagram Instagram