GVP Belgesi (İyi Veteriner Uygulamaları)

GVP BELGESİ (İYİ VETERİNER UYGULAMALARI)

Veteriner hekimler; hayvan refahı, hayvan sağlığı, halk sağlığı ve çevrenin korunmasında önemli bir rol oynamakla beraber çok geniş bir alanda hizmet vermektedir. Sadece hayvan sağlığı ve refahı için değil, kuşkusuz insan sağlığı ve çevrenin korunması için de çalışmaktadırlar. Bu nedenle zaman içerisinde, iyi bir veteriner hekimin özelliklerini ve veterinerlik çalışmalarının kriterlerini belirleyen bir standardın düzenlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu standardın maddeleri, faaliyet alanı ne olursa olsun veterinerlik hizmeti veren bütün kuruluşları kapsayacak şekilde oluşturulmuştur.

İyi Veteriner Uygulamaları Kapsamı

Veteriner Hekimler, hayvan sağlığının, halk ve çevre sağlığının korunmasında önemli rol oynarlar ve geniş bir alanda hizmet verirler. İyi Veteriner Uygulamaları, çalışmalarını bir kalite yönetim sistemi çerçevesinde yürütmek isteyen kuruluşlar için bir zemin oluşturmaktadır. Bu nedenle, İyi Veteriner Uygulamalarının temelini ISO 9001 standardının oluşturduğunu söyleyebiliriz.

İyi Veteriner Uygulamaları kapsamında bir veterinerlik organizasyonunda uyulması gereken kalite yönetim konuları şu şekilde sıralanmıştır:

* Genel gereklilikler; organizasyon süreçlerinin belirlenmesi, süreç adımlarının oluşturulması süreçlerin işletilmesi ve kontrol edilmesi için gerekli yöntemlerin ortaya konulması
* Dokümantasyon gereklilikleri
* Yönetim sorumluluğu
* Yönetim birimi kalite politikasını oluşturmalı, planlamalı ve dokümante etmelidir.
* Müşteri odaklılığı esas alınmalıdır.
* Kurum içi iletişim politikası uygulanmalıdır.
* Yönetimin ve kurumdaki her bir çalışanın görev ve sorumlulukları net bir şekilde açıklanmalıdır.
* Organizasyon içerisinde bu kurallara ne denli uyum sağlandığı, sürekli olarak takip edilmeli ve değerlendirilmelidir.
* Etkili bir insan kaynakları yönetim stratejisi oluşturulmalıdır.
* Hizmetlerin gerçekleştirilmesi
* Organizasyonda, süreçler tanımlanmalı, müşterilerle sürekli iletişim halinde olunmalı ve çalışmalar dokümanlar ile takip edilmelidir.
* Müşteri kayıtları, vaka kayıt prosedürleri, tıbbi ürünler ve sarf malzemeler konusu sürekli olarak yönetilmelidir.
* Organizasyon süreçlerine ilişkin ölçme ve araştırma ekipmanları kontrol edilmelidir.
* Organizasyonun verdiği hizmetler ile ilgili oluşturduğu süreçleri ve bu süreçlerden elde edilen verileri periyodik olarak değerlendirmeli ve analiz etmelidir.
* Ölçme, analiz ve iyileştirme
* Veterinerlik organizasyonu, verdiği hizmetlerin etkinliğini, İyi Veteriner Uygulamaları çerçevesinde değerlendirmeli ve eksikleri tespit ederek gidermelidir.
* Kalite yönetim sistemi sürekli olarak geliştirilmelidir.

Bu bağlamda, İyi Veteriner Uygulamaları sistemine entegre olduğunu beyan eden kamu veya özel sektör kuruluşlarının bu maddelere uyması beklenmektedir. Herhangi bir şekilde, gerek kuruluş özellikleri, gerekse hizmet verdiği alanın niteliğinden ötürü, gerekli koşulları yerine getiremeyen organizasyonların bu kuralların dışında tutulması gerekmektedir. Bu noktada, İyi Veteriner Uygulamalarının gönüllük esasına göre çalıştığını belirtmekte fayda vardır. Bu nedenle, kapsam dışında kalan kuruluşların da, standartta yer alan maddelerden uygulayabildikleri kadarını devreye almaları tavsiye edilmektedir.

“BELCERT Belgelendirme Kuruluşu olarak GVP (İyi Veteriner Uygulamaları) Belgesi sürecinde hizmet sağlamaktayız. Detaylı bilgi almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”


Facebook Twitter Instagram Instagram