HACCP Belgesi

HACCP BELGESİ

HACCP; “Hazard Analysis Critical Control Points” (Tehlike Analizi Ve Kritik Kontrol Noktaları), bir gıda zincirinde hammadde temininden başlayarak, gıda hazırlama, işleme, üretim, ambalajlama, depolama ve nakliye gibi gıda zincirinin her aşamasında ve noktasında tehlike analizleri yaparak, gerekli yerlerde kritik kontrol noktalarını belirleyen ve herhangi bir problem oluşmadan önleyen sistemin korunmasını sağlayan bir gıda güvenliği sistemidir. Özetle; gıda güvenli iççin önemli olan tehlikeleri tanımlayan, değerlendiren ve kontrol eden bir sistemdir.

HACCP gıda güvenliği ve gıdalarda kalite olgusunun en önemli parçalarından birisidir. HACCP standardı ise temelinde Toplam Kalite Yönetim sistemi ve ISO 9001 Kalite Yönetim sistemi oluşturmaktadır. Toplam Kalite Güvence sistemi ve Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarının beraber kullanımı olarak tarif edilir. İnsanoğlunun temel hayat kaynağı olan gıdaların hijyen ve bulaşma risklerinin önlenmesi ve iyi üretim uygulamaları, GMP sistemi ile ortaya çıkan sistemdir. HACCP günümüzde ISO 22000 Gıda Güvenliği Sistemlerinin temelini oluşturmakta ve tüm dünyada Gıda Güvenliği standartlarına kaynak özelliği taşımaktadır. Gıda sektörünün yanı sıra İlaç sektörü ve kozmetik sektöründe de kullanılmaktadır.

HACCP Temel Aşamaları HACCP kurulumunda temel olarak aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:

* HACCP uygulamasından sorumlu personelin ve ekip oluşturulması
* HACCP için ürün tanımlanması yapılması
* HACCP ürünlerin hangi amaca hizmet ettiğinin açıklanması
* HACCP iş proseslerinin yazılması
* HACCP proseslerinin kontrol edilmesi
* HACCP işleminden sorumlu kritik noktalarda bulunan personelin tayini ve ürünlerin tanımlanması ve iş süreçlerinin belirlenerek uygulamaların yapılması ve bu uygulamaların kontrol edilmesi aşamalarından meydana gelmektedir.

HACCP Eğitimi ile Firma Kazanımları

* Müşterilerin güvenlerinin artmasını sağlanır,
* Tüketicilerin, gıda ürünlerinin sağlıklı ve güvenilir olmaları sağlanır,
* HACCP Avantajlarından bir diğeri de önleyici yaklaşım ilkesine göre çalışılarak; imha, tekrar işleme ve ürün geri çağırmalarını da en aza indirir,
* Amacı, tüketicinin sağlıklarını riske atmayacak kritik noktaları kontrol oluşturularak, ürün kalitesi yükseltilir,
* HACCP Dokümantasyonu ile Güvenilir Gıda Üretme & Satmanızı ifade eder,
* HACCP Eğitimi ile tüketici & müşteri, perakendeci ve devlet kurumlarının güveni sağlanır,
* HACCP Doğrulama Prosedürü ile markanızı ve kurum imajınızı güçlendirirsiniz,
* HACCP plan örneği, gözetmenlerin denetimine maruz kaldığınızda size yardımcı olur,
* Yeni pazar / yeni müşteri sayılarınızı arttırır,
* HACCP belgesi almak istiyorum dediğinizde işletmenize etkin bir oto-kontrol sistemi de uygulamış olursunuz,
* HACCP belgesi veren kurumlar ile iletişime geçerek Müşteri taleplerine uygunluğu da sağlarsınız,
* HACCP belgesini kimler alabilir diye düşünmeyin ve eğer gıda işletmesi iseniz, yasal mevzuata uygunluğu da sağlamış olursunuz.

HACCP Sistemini Kimler Uygulamalı?

HACCP sistemi  tüm gıda işletmeleri tarafından uygulanabilen gıda güvenliği yönetim sistemidir ve bu sistemin kurulması ile gıda kaynaklı oluşabilecek risk ve tehlikeler önlenir ve düzeltici ve önleyici faaliyetler sağlanır. Gıda ile temas eden malzemeleri ticari olarak üretmeyi, işlemeyi, dağıtmayı ve pazara sürmeyi amaçlayan kuruluşlar için dizayn edilmiştir. Özellikle yemek endüstrisi üreticileri, yemek perakendecileri, yiyecek içecek sağlama ve endüstriyel gastronomi ticareti ve onların tedarikçileri yani paketleme materyallerinin üreticileri için dizayn edilmiştir.

Özetle;

* Gıda üretim tesisleri
* Gıda bileşeni üretim tesisleri
* Et kombine tesisleri
* Et kesim yerleri
* Gıda satış mağazaları
* Catering firmaları
* Lokantalar
* Kafeler
* Lojistik ve depolama kuruluşları
* Çiftçiler
* Ambalaj üreten firmalar
* Gıda ekipmanı sağlayan kurumlar
Gıda ile temasta olan tüm kuruluşların HACCP sistemini uygulaması günümüz gıda piyasasında bir gereklilik haline gelmiştir.

HACCP Sertifikasyon Süreci

* HACCP sistemi sorumlularının belirlenmesi
* Ürün tanımlamalarının yapılması
* Gıda iş süreçlerinin oluşturulması
* İş süreçleri doğrulamasının yapılması
* Tehlike risk değerlendirmesinin yapılması
* KKN noktalarının belirlenmesi
* KKN izleme faaliyetlerinin nasıl yapılacağının belirlenmesi
* Gıda güvenliği faaliyetlerindeki uygunsuzluklar için düzeltici faaliyetlerin tanımlanması
* İş süreci prosedürlerinin belirlenmesi
* Talimatların oluşturulması
* Belge kayıt sistemi oluşturulması ve uygulaması
* Sertifika kuruluşuna müracaat edilmesi
* Denetim günü planlanması
* Denetimin gerçekleşmesi
* Denetimi esnasında varsa uygunsuzlukların giderilmesi
* HACCP Belgesi düzenlenmesi ve onay

BELCERT BELGELENDİRME

HACCP kavramı, yasal gereklilikler ile uyumlu, var olan hijyen kavramları temel alınarak oluşturulmuştur. Amacı, fiziksel, kimyasal ya da mikrobiyolojik doğaya sahip, yiyecek kaynaklı ortaya çıkan sağlık sorunlarını tanımlamak, ortaya çıkma olasılıklarını hesaplamak ve bu tehlikelerden yiyecek üretim süresince kaçınmayı sağlayacak önlemleri belli bir şekilde ortaya koymak ya da bu tehlikeleri kabul edilebilir bir minimuma indirgemektir. Risk ya da tehlike analizi özellikle yeni ürünlerin tanıtımını yaparken ya da teknolojik değişiklikler durumunda, düzenli bir şekilde güncelleştirilmelidir. BELCERT Belgelendirme Kuruluşu olarak sağladığımız HACCP hizmetinin kurumunuza faydalarını aşağıda ki gibi sıraladık. Hizmetimizden fayda sağlamak ve detaylı bilgi almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Kurumunuz için faydaları:

* Sağlık sorunlarının tanımlanması, değerlendirmesi ve kontrolü.
* Önlem sürelerinin tamamlanmasının kanıtlanması.
* Arttırılmış tüketici güvenliği ve tüketici güvenilirliği.
* Arttırılmış ürün güvenliği ve ürün sorumluluğu riskinin azaltılması.
* Gıda tehlikelerinin gözlemlenmesi yeterliliği.

Tarafsız bir denetim kurumunun gıda üretim faaliyetleri HACCP standardına göre kontrol edildikten sonra kurum HACCP Belgesini alır. Süresi 1 yıldır. Her yıl ara denetimler yapılmaktadır.

Facebook Twitter Instagram Instagram