HIGG INDEX

 

Higg İndex

Sustainable Apparel Coalition (SAC) tarafından geliştirilen ve işletmelerin kendi çevresel performanslarını ölçebilecekleri bir Öz değerlendirme aracıdır. Higg bir denetim değil doğrulama yöntemidir.

Higg FEM, fabrikaların çevresel ve ürün sürdürebilirlik performanlarının ölçülmesini ve bunun sonucunda puanlamasını sağlamak amacıyla yararlanılan bir araçtır. Higg FEM, tesislere çevresel etkilerinin net bir resmini sunar. Performans iyileştirmeleri için fırsatları belirlemelerine ve önceliklendirmelerine yardımcı olur.

 

Higg FEM (Fabrika Çevre Modülü) ile, üreticiler kendi çevre performanslarını değerlendirebilir ve sonuçları ilgili taraflarla paylaşılabilirler.Higg FEM  EVRELERİ

I- Öz değerlendirme ( Self Assessment )

Firmaların öz değerlendirme Excel formuna yada Higg.com portal üzerinden talep edilen bilgileri doldurmalarıdır. Doldurulan bilgi ve verilen cevaplar bir sonraki aşama olan Doğrulama (Verifikasyon) aşamasında doğrulayıcı tarafından kontrol edilecektir.

II- Doğrulama (Verifikasyon)

Onaylı bir doğrulayıcı tarafından firma ziyaret edilerek Öz değerlendirmede girilen bilgi ve cevaplanan soruların doğruluğunun saptanmasıdır

III - Doğrulanmış Değerlendirmenin Paylaşılması:

İşletme Higg portalı üzerinde üreticiler doğrulama sonuçlarını izin vererek ilgili taraflarla paylaşabilirler.

Facebook Twitter Instagram Instagram