İletkenlikle Bağışıklık

İletkenlikle Bağışıklık

Elektromanyetik Uyumluluk Testlerinden İletimle Bağışıklık (Conducted Immunity) Deneyi, bir cihazın çalışması sırasında cihaz kablolarına elektromanyetik enerji kuplajlanması durumunda cihazda meydana ortaya çıkabilecek performans bozulmalarını tespit etmek amacıyla yapılmaktadır.

Cihazın elektrik şebekesindeki arızalar veya anahtarlamalar sebebiyle oluşan kısa süre içerisinde tekrarlanan değişimlere maruz kalması durumunda cihazda oluşabilecek performans bozulmalarını tespit etmek için ise Elektriksel Hızlı Geçişler ve Patlama (Electrical Fast Transients and Burst) Deneyi uygulanmaktadır.

Gerilim Çukuru ve Kısa Kesintiler (Voltage Dips, Short Interruptions and Voltage Variations) Deneyi ise, cihazın çalışması sırasında şebeke gerilimindeki değerlerin düşmesi, kısa süreli kesilmesi veya dalgalanması durumunda cihazda meydana gelebilecek performans bozulmalarını belirlemek amacıyla uygulanmaktadır.

İletimle Bağışıklık (Conducted Immunity) Deneyi, bir cihazın çalışması sırasında cihaz kablolarına elektromanyetik enerji kuplajlanması durumunda cihazda meydana ortaya çıkabilecek performans bozulmalarını tespit etmek amacıyla yapılmaktadır.
BELCERT Belgelendirme elektromanyetik uyumluluk testleri (EMC Testleri) yönünden bu kapsamda bulunan elektrikli ve elektronik ürünler için “Işımayla Yayınım (Emisyon), İletkenlikle Yayınım (Emisyon), Işımayla Bağışıklık (Alınganlık), İletkenlikle Bağışıklık (Alınganlık)” gibi EMC Test işlemleri için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

Malzemelerin fiziksel davranışları incelenirken çeşitli elektriksel, manyetik, optik, termal ve elastik özellikler belirlenir. Bu özellikler genellikle atomik yapı, atomların dizilişi ve malzemenin kristal yapısıyla ilgilidir. Atomik yapıda, iletken bantlar elektronlar arasındaki geçişleri belirler ve malzemelerin iletken, yarı iletken veya yalıtkan olmasına izin verir. Ayrıca manyetik davranış, difüzyon ve şeffaflık gibi özellikler doğrudan malzemenin atomik yapısına bağlıdır.

Elektrikli ve elektronik cihazlar ve ekipmanlar için malzeme seçimi ve kullanımı, elektriksel iletkenlik ve elektriksel geçirgenlik gibi özelliklerin bilgisine bağlıdır.

Elektrik alanın yarattığı kuvvetlerin etkisiyle yayan elektronlar veya iyonlar malzeme içinde belli bir mesafeden hareket ederek elektriksel iletkenlik sağlar. Bu özelliğe sahip malzemelere iletken malzemeler denir. Özellikle içeriklerinde çok sayıda serbest elektron bulunan saf metaller çok iletkendir.

İyonik bağlanma yapısına sahip malzemeler, serbest elektron içermez ve bu nedenle normalde yalıtkan olarak kabul edilir. Bununla birlikte, bazılarına bir elektrik alanı uygulanırsa, yeterli sayıda elektron aktive olur ve serbest bırakılır.

“BELCERT Belgelendirme Firması olarak sizlere tüm süreçlerde destek olmaktan memnuniyet duyarız. Detaylı bilgiler için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”

Facebook Twitter Instagram Instagram