İletkenlikle Yayınım

İletkenlikle Yayınım

Sıcaklık dengesi, toprak oluşumu ve bitki gelişiminde önemli bir etkiye sahiptir. Toprakların sıcaklık dengesinin ifade edilmesinde toprakların ısı absorplama özelliğini gösteren Albedo (α ) katsayısı, ısı kapasitesi (C ), ısı iletkenlik katsayısı ( λ ) ve ısısal yayınım ( a 2 ) gibi termo-fiziksel özellikler ile onlara etki yapan faktörlerin bir arada değerlendirilmesi gerekir. Bu nedenle toprakların termo-fiziksel özelliklerinin oluşumu ve değişimlerine etki yapan toprak nemi ve mineralojisi gibi faktörler bilinmelidir. Toprakların alt katmanlarındaki sıcaklık dengesinin belirlenmesi için katmanlara ait ısısal yayınım katsayıları belirlenmelidir. Toprak yüzeyi ve katmanlardaki amplitüt değişimine uygun olarak, her katmana ait ısısal yayınım katsayısının teorik olarak hesaplanması mümkündür.

Elektromanyetik uyumluluk (EMC) demek, elektronik ve elektrikli sistemlerin ve cihazların, içinde bulundukları elektromanyetik ortamlarda, kendileri çok fazla elektromanyetik ışıma yapmadan normal şekilde ve birbirlerinden etkilenmeden çalışmalarını ifade etmektedir. Örneğin aynı elektromanyetik ortamda çalışan radar sistemi, alıcı verici telsizler veya uçağın çalışma sistemlerini denetleyen mikroişlemci kartından çıkan elektromanyetik dalgaların yüksekliği ve sıklığı birbirlerine zarar vermeden ve uyum içinde çalışmaları gerekmektedir.Esas olarak elektromanyetik girişimler iki şekilde olmaktadır. Bir kısmı özellikle bu sistemlerin ve cihazların içinde kullanılan kabloların yardımı ile (iletkenlikle yayınım), bir kısmı ise birbirlerine temas olmadan havanın iletkenliği ile (ışıma ile yayınım) olmaktadır.

Bir elektrikli veya elektronik cihazın bağlı olduğu enerji ya da telekomünikasyon şebekesi gibi şebekelere iletim yoluyla yayılan elektromanyetik kirlilik seviyelerini belirlemek maksadıyla “İletimle Yayınım (Conducted Emission) Deneyi” uygulanmaktadır.

İletkenlik yoluyla yapılan emisyon test işlemlerinde cihazın yada sistemin akım ve gerilim değerleri ölçülmektedir. Bu parametreler ölçülürken de akım probu ile akım, LISN ( Line Impedance Stabilization Network – Hat Empedansı Sabitleyici Şebeke ) ile de gerilim ölçülmektedir.

Harmonik Akım Yayınımı (Harmonic Current Emmision) Deneyinde, bir cihazın beslenmiş olduğu güç hatlarına 50 Hz frekansında çevreye yaymış olduğu 40.harmoniğine kadar olan akımın ölçülmesi amaçlanmaktadır. Gerilim Dalgalanması ve Kırpışma (Voltage Fluctuations and Flicker) Deneyinde ise, cihazın beslenmiş olduğu güç hatlarında oluşturduğu gerilim dalgalanmaları ve kırpışmanın ölçülmesi amaçlanmaktadır.

“BELCERT Belgelendirme Firması olarak sizlere tüm süreçlerde destek olmaktan memnuniyet duyarız. Detaylı bilgiler için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”
 

Facebook Twitter Instagram Instagram