Işımayla Yayınım

Işımayla Yayınım

Işımayla Yayınım (Radiated Emission) Testleri – EMC Testi
Bir cihazın çalışması sırasında bulunduğu ortama radyo frekansı vasıtasıyla yaymış olduğu elektromanyetik kirlilik seviyesini belirlemek maksadıyla “Işınımla Yayınım (Radiated Emission) Deneyi” uygulanmaktadır.

Işıma yoluyla emisyon testi işlemlerinde elektrik alan ve manyetik alan değerleri ölçülmektedir. Burada gerçekleştirilen ölçümlerde yöntem olarak elektrik alan antenleri veya halka antenler kullanılmaktadır. Bikonik antenler ( 30 – 300 MHz), Log – periyodik antenler ( 300 – 200 MHz) veya Huni antenler ( 2.000 – 18.000 MHz) de bu tip ölçümleme işlemleri için kullanılabilmektedir. EMI Alıcı kullanarak da tüm bu ölçümlemeler çok daha kolay bir biçimde gerçekleştirilebilmektedir. Tüm bunların yanı sıra elektrik alan probu kullanarak da yüksek alanların ölçüm işlemleri sağlanabilmektedir.

Harmonik Akım Yayınımı (Harmonic Current Emmision) Deneyinde, bir cihazın beslenmiş olduğu güç hatlarına 50 Hz frekansında çevreye yaymış olduğu 40.harmoniğine kadar olan akımın ölçülmesi amaçlanmaktadır. Gerilim Dalgalanması ve Kırpışma (Voltage Fluctuations and Flicker) Deneyinde ise, cihazın beslenmiş olduğu güç hatlarında oluşturduğu gerilim dalgalanmaları ve kırpışmanın ölçülmesi amaçlanmaktadır.

Emission (Elektromanyetik Parazit Yayma) Ölçümleri
Radiated magnetic field emission (elektromanyetik dalga radyasyonunun ölçülmesi)
Conducted emission (parazit dalga gerilimi ölçülmesi)
Power disturbance (parazit dalga gücünün ölçülmesi)
Düzgün sürekli olmayan kırılgan parazit dalgaların ölçülmesi
Alçak frekans şebeke parazit dalgaların ölçülmesi
 

Elektromanyetik uyumluluk testleri (EMC Testleri) yönünden bu kapsamda bulunan elektrikli ve elektronik ürünler için “Işımayla Yayınım (Emisyon), İletkenlikle Yayınım (Emisyon), Işımayla Bağışıklık (Alınganlık), İletkenlikle Bağışıklık (Alınganlık)” gibi EMC Test işlemleri için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

Bu gereksinim, elektrik kablo arayüzleri de dahil olmak üzere ekipman ve alt sistem kasalarından yayılan emisyonlar için uygulanmaktadır. Bu test yöntemi antenlerden gelen radyasyon için geçerli değildir. Bu test yöntemi, test edilen ekipman ve bununla ilişkili elektriksel arayüzlerden kaynaklanan manyetik alan emisyonlarının, belirtilen değerleri aşıp aşmadığını doğrulamak için kullanılmaktadır.

Kısaca RE101 ışıma yoluyla yayınım manyetik alan test yöntemi, elektrik kablo arayüzleri dahil olmak üzere tüm ekipman ve alt sistem kasalarından yayılan emisyonlar için geçerlidir. Donanma uçakları arasında bu gereklilik sadece ASW özelliği olan hava taşıtları için geçerlidir.

“BELCERT Belgelendirme Firması olarak sizlere tüm süreçlerde destek olmaktan memnuniyet duyarız. Detaylı bilgiler için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”

Facebook Twitter Instagram Instagram