ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Eğitimi

 

ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

Günümüzde, rekabetin artmasıyla birlikte müşteri beklentileri ve talepleri birçok kuruluşça karşılanmaya başlamıştır. Bu durumda rekabet üstünlüğü sağlamakta ve farkındalık yaratmakta zorlaşmıştır. Bu sebepten ötürü ISO 10002 Müşteri Yönetim Sistemi kuruluşlara destek vermektedir. Müşteri memnuniyeti sağlamak ve bunun süreklilik arz etmesi için ve de müşteri şikâyeti yönetimi hususunda kuruluşa hizmet vermektedir.

Bir şirket bünyesinde Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi uygulanması sürecinde ISO 10002 eğitimi büyük önem taşımaktadır. ISO 10002 eğitimi alan şirketler, standarda daha kolay ve hızlı bir şekilde entegre olabilmekte belgelendirme aşamasını daha rahat bir şekilde geçmektedir. Şirketler, ISO 10002 eğitimi almazlar ise belgelendirme kuruluşları ile sonraki aşamalarda yürütülmesi gereken ilişkileri planlamakta zorluk çekeceklerdir. Bunun yanında, ISO 10002 eğitimi kapsamında hazırlanması gereken dokümanlar ve evrakların neler olduğu da anlatıldığından şirketler bu konuda da doğru bir planlama yapabilmektedir.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sisteminin Temel Prensipleri

Gerek özel sektör için, gerek kamu sektörü için ve gerekse gönüllü kuruluşlar için; müşteri beklentilerini karşılamak en temel görev haline gelmiştir. Müşteriyi önemsemek, rekabet için büyük avantajlar sağlayacaktır. ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi; Yönetim sisteminin uygulanması üzerine alınır ve rekabette avantaj sağlayarak müşteri açısından güven teşkil eder. Standart ile müşteri geri bildirimleri ele alınarak müşteri odaklı bir ortam oluşturularak müşteri şikayetlerinin çözümü ile müşteri hizmetlerini iyileştirmek ve organizasyon yeteneğinin arttırılarak müşteri memnuniyetinin arttırılması hedeflenir.

Temel Prensipleri;

* Şikâyetin kim tarafından ve nasıl çözümleneceği konusunda şeffaf olmak
* Şikâyet çözümleme sürecinde erişilebilir olmak
* Müşteri şikâyetine en kısa sürede cevap vermek
* Şikâyetin çözümlenme sürecinde herkese karşı objektif olmak
* Şikâyet çözümleme sürecinde müşteriden ücret talep etmemek
* Müşterinin kişisel bilgilerini sadece şikâyetin çözümlenmesi sürecinde kullanarak gizli tutmak
* Geri bildirime açık olmak ve çözümlere müşteri odaklı yaklaşmak
* Şikâyetlerle alakalı olarak verilen kararlar ve yapılan faaliyetler hesap verilebilir olmalı ve rapor edilmeli
* Şikâyet çözme süreçleri ve ürün kalitesine sürekli iyileştirme olmalıdır.

ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIĞI

Günümüz rekabet ortamında ürün ve hizmet alanındaki yenilikler yerleşik performans düzeylerinin yeniden tanımlanmasına yol açmaktadır. Başarılı işletmeler için müşterilerin gereksinimlerini yönetmek ve markalarını korumak açısından müşteri memnuniyet sistemini kurmak önemli bir gerekliliktir. Bu standart, müşteri şikayetlerini başarılı bir şekilde ele almanın kilit gerekliliklerini belirtir ve işletmenizde müşteri memnuniyetsizliği ile başa çıkmanıza yardımcı olur.

ISO 10002 eğitiminin en önemli konularından biri de kuşkusuz belgelendirme kuruluşunun başvuru yapan şirket bünyesinde sonraki adımlarda gerçekleştireceği denetimlerdir. Şirketler, ISO 10002 eğitimi içerisinde edindiği bilgiler ve örnek çalışmalar ile bu denetimlere en iyi şekilde hazırlanabilmektedir. Ayrıca eğitim içeriğinde, denetimler sırasında tespit edilen uygunsuzluklara karşı düzetici ve önleyici faaliyetlerin nasıl yapılması gerektiği de anlatılmaktadır.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi eğitiminde standart, şu maddeler üzerinden anlatılmaktadır:

1- Kapsam
2- Atıf yapılan standartlar ve dokümanlar
3- Terimler ve tarifler
4- Kılavuzluk prensipleri
5- Şikayetleri ele alma çerçevesi
6- Planlama ve tasarım
7- Şikayetleri ele alma prosesinin çalıştırılması
8- Sürdürme veya iyileştirme

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Kimler Tarafından Uygulanır?

ISO 10002, şirketlerde sadece müşteriler ile doğrudan ilişki kuran satış ya da satış sonrası hizmet birimleri için değil; müşteri memnuniyeti açısından, tasarım, üretim, Ar–Ge, insan kaynakları gibi diğer birimler için de bir çerçeve çizmektedir. Bu nedenle, faaliyet gösterilen alan farketmeksizin her şirket için uygulanabilmektedir. Standart, müşterilerini memnun etmeyi ve beklentilerini karşılamayı hedefleyen küçük ve orta ölçekli işletmelerden küresel şirketlere kadar her düzeydeki işletme tarafından uygulanabilir.

 

“BELCERT Belgelendirme Kuruluşu olarak ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Standardı’nın eğitimi konusunda verdiğimiz hizmetten fayda sağlamak ve detaylı bilgiye sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”

Facebook Twitter Instagram Instagram