ISO 14064-1 2018 Sera Gazı Emisyonları Eğitimi

 

 

ISO 14064-1 2018 SERA GAZI EMİSYONLARI

 

 

·        İklim Değişikliği ve Sera Gazı Emisyonları Hakkında Bilgilendirme

·        Uluslararası Sera Gazı Programları ve ISO 14060 Standartlar Ailesi

·        ISO 14064-1 2018 Standardı Hakkında Bilgilendirme – Terimler ve Tanımlar

·        ISO 14064-1:2018 5.Madde Sera Gazı Envanter Sınırı

·        Madde 5.1 Organizasyon Sınırların Açıklanması

·        Kuruluş Sınırları Birleştirme Yaklaşımları Nelerdir?

·        Kontrole Dayalı Birleştirme Nedir?

·        Öz Sermaye Payına Dayalı Birleştirme Nedir?

·        Madde 5.2 Raporlama sınırları

·        5.2.1 Raporlama sınırlarının belirlenmesi

·        5.2.2 Doğrudan sera gazı emisyonları ve azaltılmaları

·        5.2.3 Dolaylı sera gazı emisyonları

·        5.2.4 Sera Gazı Envanter Kategorileri

·        ISO 14064-1:2018 5.Madde Sera Gazı Emisyon Ana Kategorileri ve Önemli Dolaylı Sera Gazı

·        Emisyonlarını Belirleme Süreci

·        Kapsam 1 Doğrudan Sera Gazı Emisyonları

·        Dolaylı Sera Gazı Emisyonları

·        Kapsam 2 İthal Enerjiden Kaynaklı Dolaylı Sera Gazı Emisyonları

·        Kapsam 3 Ulaşımdan kaynaklanan Dolaylı sera gazı emisyonları

·        Kapsam 4 Kuruluş tarafından kullanılan Ürün/Hizmetlerden kaynaklanan Dolaylı sera gazı emisyonları

·        Kapsam 5 Kuruluştaki ürünlerin kullanımıyla ilişkili Dolaylı sera gazı emisyonları

·        Kapsam 6 Diğer kaynaklardan Dolaylı sera gazı emisyonları

·        Önemli Dolaylı Sera Gazı Emisyonlarını Belirleme Sürecinin Açıklanması

·        ISO 14064-1:2018 6. Madde Sera Gazı Emisyonlarının ve Azaltımlarının Miktarının Belirlenmesi

·        6.1 Sera gazı kaynaklarının ve yutak alanlarının belirlenmesi

·        6.2 Hesaplama Metodolojisinin Seçimi

·        Örnek Veri Akış Faaliyetlerinin Belirlenmesi

·        6.3 Sera gazı emisyonlarının ve azaltımlarının hesaplanması

·        6.4 Temel yıl sera gazı envanteri

·        Sera Gazı Emisyon Hesaplama Örnekleri

·        ISO 14064-1:2018 7. Madde Azaltma faaliyetleri

·        7.1 Sera gazı emisyonunu azaltma ve ortadan kaldırma girişimleri

·        7.2 Sera gazı emisyonunun azaltılması veya ortadan kaldırılması geliştirme projeleri

·        7.3 Sera gazı emisyonunu azaltma veya ortadan kaldırmayı geliştirme hedefleri

·        Örnek 1 Yakıt Değişimi ile Sera Gazı Emisyon Azaltma

·        ISO 14064-1:2018 8.Madde Sera Gazı Envanter Kalite Yönetimi

·        8.1 Sera gazı bilgi yönetimi

·        Oluşturulacak Prosedürler Hakkında Bilgilendirme

·        8.2 Kayıtların Saklanması ve Muhafazası

·        8.3 Belirsizliği değerlendirme

·        ISO 14064-1:2018 9.Madde Sera Gazı Emisyonlarının Raporlaması ve 10.Madde Kuruluşun doğrulama faaliyetlerindeki rolü

·        MADDE 9 Sera Gazı Emisyonlarının Raporlaması

·        9.1         Genel

·        9.2 Sera gazı raporunun planlanması

·        9.3 Sera gazı raporu içeriği

·        MADDE 10 Kuruluşun doğrulama faaliyetlerindeki rolü

 

 

KİMLER ALMALIDIR:

 

 

·        Çevre Yöneticileri

·        Enerji Yöneticileri

·        Kalite Sistemi Yöneticileri

·        Kalite Sistemi Danışmanları

·        ISO 14064-1:2018 Standartını öğrenmek isteyen ve kendini bu alanda geliştirmek isteyen sektör çalışanları.

·        Öğrenciler

 

 

 

EĞİTİMİN FAYDALARI:

 

·        Sera gazı nedir; etkileri, neden ve sonuçları nelerdir?

·        Küresel ısınma ve sera etkisi yaratan gazlar

·        Türkiye’de ve dünyada sera gazı emisyon durumu ve bu konuda yapılan çalışmalar

·        Sera gazı emisyonu ve küresel ısınma ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen yasalar, mevzuatlar ve yapılan antlaşmalar

·        Sera gazı hesaplama yöntemleri

·        Sera gazı emisyonunun sınıflandırılması

·        Kuruluş bazında sera gazı emisyonu hesaplaması için kullanılan yöntemler

·        ISO 14064 standardına göre sera gazı emisyonu için sürdürülen envanter hazırlama ve raporlama çalışmaları; bu çalışmaların geliştirilmesi

·        Örnek karbon ayak izi ve sera gazı emisyonu hesaplaması

Facebook Twitter Instagram Instagram