ISO 22320 Acil Durum Yönetim Sistemi


ISO 22320 Acil Durum Yönetim Sistemi


ISO 22320, şirketlerin acil durumlarda doğru aksiyon almaları ve olay yönetimi yapabilmeleri için gerekli yönergeleri açıklar. Çalıştığınız kurum, faaliyet alanı, konumu, büyüklüğü ne olursa olsun her zaman doğa veya insan kaynaklı tehlikelere açık durumdadır. ISO 22320 de bu tür tehlikeli; can ve mal kaybına sebebiyet verecek bir olay yaşandığı zaman şirket olarak ne yapmanız gerektiği hakkında bilgi vermektedir.
ISO 22320, kurumların maruz kalacağı acil ve tehlikeli olaylar için kapsamlı bir yönetim sistemi kurmalarına yardımcı olur. Kurumunuzun bulunduğu belediye, şehir ya da bölgenin tamamını etkileyecek bir olay (örneğin bir doğal afet) yaşandığı zaman diğer kamu ve özel sektör kuruluşları ile nasıl bir iş birliği oluşturmanız gerektiği hakkında da bilgi veriyor. Yani, ISO 22320 acil durum yönetim sistemini kurumsal sosyal sorumluluk politikalarınızın bir parçası olarak düşünebilirsiniz.

ISO 22320 Nedir?


ISO 22320, bir kurumun –  tabiri caizse –  kara gün dostudur. Bir yönetici olarak işletmenizi tehlikeye sokacak olaylar için birtakım önlemler alabilirsiniz, fakat olaylar bazen bizim kontrolümüzün dışında gelişir. Bir yangın, sel, deprem vb gibi ekonomik, sosyal ve çevresel anlamda yıkıcı etkileri olan bir olayla karşılaştığınızı düşünün. İşletmenizin bu gibi durumlarda da ayakta kalmasını sağlamak ve mevcut olayı yönetebilmek için hızlı ve doğru eylemleri hayata geçirmek zorundasınız. ISO 22320 de tam bu noktaa devreye giriyor. Eğer ISO 22320 acil durum yönetim sistemini işletmenizde kurarsanız bu tür tehlikelerin üzerinizde oluşturacağı olumsuz etkileri de en aza indirebilirsiniz.
ISO 22320 öncelikle olay yönetim prensiplerini açıklar. Bu bağlamda, acil durumlarla ilişkili olan etik konular, birlikte çalışma, risk yönetimi, güvenlik, esneklik, insan ve kültürel faktörler, bilgi paylaşımı, sürekli iyileşme vb gibi konulara açıklık getiriyor. İşletme bünyesinde olay yönetim yapısının ve süreçlerinin oluşturulması için gerekli koşulları listeliyor. ISO 22320’i doğru bir şekilde anlayıp gereklilikleri doğru bir şekilde yerine getirirseniz, tehlikeli olabilecek her türlü gelişmeye büyük ölçüde hazırsınız demektir.

ISO 22320 Belgesi Nasıl Alınır?


ISO 22320 standardını alıp inceleyip gerekliliklerini yerine getirmeye çalışmanız, işletmeniz adına çok önemli ve değerli elbette. Fakat, bunun yeterli olduğunu söylemek zor. Zira, işletmenizi ISO 22320 standardına uygun hale getirdiğinizi belgelemeniz gerekiyor. Bunun için de akredite üçüncü taraf kuruluşlardan ISO 22320 Belgesi almalısınız. Bu belge, kurumunuzun acil durumlara hazırlıklı olduğunu ve olası acil bir durumda doğru bir olay yönetimi yapabilmeniz için gerekli altyapıya sahip olduğunuzu göstermektedir.
Peki ISO 22320 Belgesi almak isteyen kurumlar ne yapmalı? Aslında bunun için şirketinizdeki belirli yöneticilerin ve sorumlu çalışanların ISO 22320 ile ilgili temel bazı eğitimleri alması gerekiyor. ISO 22320’in ne olduğu, neden önemli olduğu ve nasıl uygulandığı ile ilgili bilgiler veren bu eğitimler, acil durum yönetim sistemi için çok iyi başlangıç yapmanızı sağlıyor. Daha sonra ise işletmenizi ISO 22320 kriterlerine uygun hale getirmeniz için birtakım değişiklikler ve yenilikler yapmalısınız. İşletmenizin altyapısında da gerekli düzenlemeler yaptıktan sonra belgelendirme başvurusunda bulunabilirsiniz.
Tüm bu süreçlerin tamamında bir danışmanlık firmasıyla çalışmanızda fayda var. Çünkü ISO 22320 ile ilgili her şeyi bilmeniz ne yazık ki mümkün değil. Danışmanlık firmaları size bu konuda rehberlik ediyor ve işletmenizin ISO 22320 ile uyumluluğunun çok hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor.

ISO 22320 Acil Durum Yönetim Sistemi Denetimleri


ISO 22320 ile ilgili gerekli hazırlıkları yaptınız ve belgelendirme başvurusunda bulunduz... Belgelendirme kuruluşu ile beraber bir süreç planı hazırlayıp gerekli anlaşmaları yaptıktan sonra kurumunuzda ISO 22320 denetimler yapılması gerekiyor. Bu denetimleri iletişime geçtiğiniz belgelendirme kuruluşuna bağlı bağımsız denetçiler gerçekleştiriyor. ISO 22320 denetimlerinde kurumuzun acil durumlara ne kadar hazır olduğu ve bu gibi durumlarda uygulamak üzere doğru ve tutarlı bir eylem planı olup olmadığı kontrol edilir.
ISO 22320 denetimleri sırasında bir uygunsuzluk tespit edilirse, kurum olarak bu uygunsuzluğu giderecek düzeltici ve önleyici faaliyet(ler) geliştirmeli ve bunu denetçilere sunmalısınız. Bağımsız denetçilerin değerlendirmelerine göre denetim tekrarlanabilmektedir. Denetimlerden başarıyla geçmeniz durumunda ISO 22320 Belgesi almaya hak kazanırsınız.

ISO 22320 Belgesi’nin Faydaları


ISO 22320 Belgesi’ni sadece yasal bir gereklilik veya mevuzata uygunluk sağlamak için alınması gereken bir belge olarak düşünmeyin. Bu belgeyi alabilecek olgunluğa erişmeniz, şirketinizi acil durumlara hazır hale getirdiğinizi gösterir. Yani her türlü acil durumda uygulayabileceğiniz bir eylem planınız var demektir ve bu da işletmenizin güvenliği için çok önemlidir. ISO 22320 sayesinde acil durumlarda diğer kuruluşlar ile iş birliği geliştirebiliyor ve hem kurumuzun hem de diğer kuruluşların sağlığı ve güvenliği için doğru adımları atabiliyorsunuz.
ISO 22320’in bir de kurumsal itibar boyutu var. Yani itibarınızı yönetebilmek için her türlü senaryoyu düşünmeli, bunun için gerekli hazırlıkları yapmalı ve acil durumlara hazır olduğunu belgelemelisiniz. Bu belgenin kurumsal itibarınızı ve marka prestijini artıracağından da emin olabilirsiniz.

Facebook Twitter Instagram Instagram