ISO 22716 Bilgilendirme Eğitim

ISO 22716 standardı, kozmetik sektörüne yönelik hazırlanmış olup İyi Üretim Uygulamaları (GMP) konusunda üreticilere rehberlik sağlamaktadır. ISO 22716 bilgilendirme eğitimi de katılımcıların İyi Üretim Uygulamaları konusundaki bilgi ve birikimini artırmak amacıyla düzenlenmektedir. BelCert Uluslararası Belgelendirme, başta kozmetik olmak üzere gıda ve sağlık gibi üretim proseslerinin kritik önem arz ettiği sektörler için ISO 22716 İyi Üretim Uygulamaları Eğitimi vermektedir. GMP eğitimine katılan kişiler çalıştıkları kurumda üretim süreçlerinin daha kaliteli, sağlıklı ve güvenli olması için katkıda bulunabilmektedir. ISO 22716 bilgilendirme eğitimleri hakkında daha detaylı bilgi için BelCert ile iletişime geçebilirsiniz.

ISO 22716 İyi Üretim Uygulamaları Standardı Kapsamı

ISO 22716 standardı, kozmetik sektöründe personel, tesis, ekipmanlar, hammadde vb gibi üretimde kullanılan her bir kaynapı kapsayan bir nitelikli bir üretim metolojisi ortaya koymaktadır. Hijyen, sağlık, kalite kontrol, güvenlik, vb gibi konularda geçerli uluslararası ilkelere uygun şekilde hazırlanan standart, özellikle ürünlerinin kalite güvencesini doğrulamak için kullanılmaktadır. Standardın maddelerini şöyle özetleyebiliriz:

* Personel: Üretim tesislerinde personellerin sorumlulukları, eğitim programları, saplık ve hijyen durumu, üretim organizasyonu vb gibi konulara ilişkin bilgiler yer almaktadır.
* Tesis: Üretim yapılan alanlarda havalandırma, aydınlatma, sarf malzemeler, haşere kontrolü; tavan, zemin, duvar gibi yapılar, boru tesisatı gibi konulara ilişkin İyi Üretim Uygulamaları gereksinimleri anlatılmaktadır.
* Ekipman: Üretim proseslerinde kullanılan her bir ekipmanla ilgili tasarım, kurulum, kalibrasyon, bakım, temizlik vb gibi konular anlatılmaktadır.
* Hammadde ve paketleme: Üretim için hammaddelerin alınması, depolanması, üretim süreçlerine aktarılması vb gibi konularda açıklamalar yer almaktadır.
* Tamamlanmış ürünler: Üretimi tamamlanan ürünlerin depolaması, sevkiyatı ve iade süreçlerine ilişkin bilgilere yer verilmektedir.
* Kalite kontrol laboratuvarı: Laboratuvarlarda test edilecek ürünlerin kabulü, örneklemesi, test prosedürleri, sonuçların kaydedilmesi ve yayınlanması gibi konular anlatılmaktadır.
* Atık: Üretim sonucunda oluşan atıkların sınıflandırılması, depolanması ve imha edilmesi ile ilgili bilgilere yer verilmektedir.
* Alt yükleniciler: Üretim için şirket dışına taşere edilen ürün ve hizmetler ve taşeron firmalarla ilgili gereksinimler anlatılmaktadır.
* Ürün şikayetleri: Ürün şikayetlerinin toplanması, değerlendirilmesi ve ürünlerin piyasadan toplatılması gibi süreçler anlatılmaktadır.
* Denetimler: İç denetimler için izlenilmesi gereken prosedürler, denetim yaklaşımları ve ilkeler anlatılmaktadır.
* Dokümantasyon: İyi Üretim Uygulamaları’na ilişkin dokümantasyon prensipleri, belge hazırlama, revizon ve arşivleme prosedürleri anlatılmaktadır.

ISO 22716 Bilgilendirme Eğitimi İçeriği

BelCert Uluslararası Belgelendirme’nin verdiği İyi Üretim Uygulamaları bilgilendirme eğitiminde özetle şu bilgilere yer verilmektedir:

- ISO 22716 standardı nedir, neden önemlidir?
- İyi Üretim Uygulamaları standartlarının tarihsel geçmişi
- Tüm dünyada uygulanan GMP yaklaşımları, standartları ve ilkeleri
- GMP Belgesi nedir, nasıl alınır?
- ISO 22716 standardının uygulanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar
- Kozmetik, gıda, sağlık ve diğer sektörlerde İyi Üretim Uygulamaları ilkeleri nasıl uygulanır?
- ISO 22716 GMP Belgesi alan firmaların elde edeceği avantajlar nelerdir?

BelCert Uluslararası Belgelendirme’nin ISO 22716 bilgilendirme eğitimi konusunda daha fazla bilgi almak için hemen iletişime geçebilirsiniz. BelCert’in yetkili uzman kadrosu eğitim ve danışmanlık taleplerinize en uygun çözümleri sunacaktır.

Facebook Twitter Instagram Instagram