ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri


ISO 9001:2015 Revizyon Eğitimi


ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi


ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardının gelişimi


Revizyon süreci
Temel değişiklikler
Yeni yüksek seviye yapı
Risk yaklaşımı
Revize kalite yönetim sistemi prensipleri
Standart detayları
Sonraki aşamalar
Workshop 1 – Kuruluşun İçeriği ve Bağlamı – İlgili Taraf ve Partiler
Workshop 2 – Risk Bazlı Düşünmek
Workshop 3 – Dokümante Edilmiş Bilgiler
ISO 9001:2015 – Belgelendirme Geçiş Süreci
Türkiye yukarda belirtilen soruları ve daha fazlasının tartışıldığı , tüm bu değişiklerin firmanızda nasıl bir etki yaratacağının anlatıldığı uygulamalı eğitimler düzenlemektedir.

Tüm geçiş eğitimlerini tamamlamış ve diğer ülkelerdeki uzman eğitmenlerle birlikte kalibre edilmiş geniş uzman kadromuzla istediğiniz her yerde ve zamanda eğitimler düzenleyebiliriz.

ISO 9001 Bilgilendirme Eğitimi


ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi


Amaç


Kalite yönetim sistemi standart şartlarının ve sistemin kurulması, uygulanması ve sürekli iyileştirilmesine yönelik metot ve uygulamaların öğrenilmesi.

İçerik

 • ISO 9001:2015 standardına giriş
 • Kalite yönetimine genel bakış
 • Kalite ve standartlarının kısa tarihçesi
 • Yeni yapı ve değişiklikler
 • Terimler ve tarifleri
 • Atıf yapılan standart ve/veya dokümanlar
 • Kalite yönetim sistemi şartları
 • Kuruluşun bağlamı
 • Liderlik
 • Planlama
 • Destek
 • Operasyon
 • Performans değerlendirme
 • İyileştirme
 • Kalite yönetim sistemi kurulumunun aşamaları
 • Katılımcılar
 • Yönetim sistemi çalışanları dahil orta ve üst düzey yöneticiler

 

Eğitim Teknikleri


 • Anlatım
 • Örnek olaylar
 • Diyaloglar
 • Takım sunumları
 • ISO 9001 İç Denetçi Eğitimi
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

 

Amaç


Kalite yönetim sistemi denetimlerinin planlanması, gerçekleştirilmesi ve takip edilmesine ilişkin teknik ve uygulamalarının öğrenilmesi.

İçerik

 • Yönetim sistemleri ve denetimleri
 • Denetim hedefleri
 • Denetim çeşitleri
 • Standardın denetçi bakışıyla incelenmesi
 • Örnek standart maddeleri
 • Denetimler ve risklerinin yönetimi
 • Denetim aşamaları
 • Hazırlık – Planlama
 • Denetim ekibi seçimi
 • Planlama
 • Kontrol listeleri
 • Denetim gerçekleştirme
 • Açılış toplantısı
 • Soru cevap ilişkisi
 • Doküman kayıt inceleme
 • Saha gözlemleri
 • Bulguların kaydı – uygunsuzluk yazımını içerir
 • Kapanış toplantısı
 • Takip denetimi
 • Raporlama
 • Denetim ekibi görevleri
 • Denetim kuralları
 • Katılımcılar
 • İç denetçi adayları
 • Eğitim Teknikleri
 • Anlatım
 • Örnek olaylar
 • Diyaloglar
 • Takım sunumları

 

Facebook Twitter Instagram Instagram