ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı

Müşterilerin beklentilerini en iyi şekilde karşılamak isteyen kurum ve kuruluşlar müşteri odaklı üretime başlamışlar ve bu aşamadan sonra “Kalite Yönetim Sistemi” kavramı ortaya çıkmıştır.

ISO 9001 bir ürün ya da hizmetin türüne bağlı olmaksızın müşteriye sunulma aşamasına gelinceye kadar geçirdiği tüm süreçlerin, kalite prensipleri çerçevesinde yönetilerek, sürekliliğinin sağlanmasının garanti edilmesini sağlayan bir yönetim sistemidir.

1987 yılında Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından ISO 9000 Kalite Standartları Serisi yayımlanmış ve her 5-10 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilip uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçları doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır.

ISO 9001:2008 Revize edildi; 2000 revizyonunda anlaşılmayan uygulamalar kaldırıldı.

ISO 9001:2015 Revize edildi Risk Yönetimi, Stratejik Amaçlar Hedefler Kuruluş Bağlamı ve Dokümante Bilgi kavramları getirildi.

Kısaca ISO 9001 Standardı nın tarihsel gelişimi şu şekilde özetlenebilir:


- 1963 de MIL/Q/9858 (ABD de savunma teknolojisinde)
- 1968 de AQAP standartları (NATO üyesi ülkelerde)
- 1979 da BS 5750 (İngiltere´de)
- 1987 de ISO 9000 serisi (ISO tarafından)
- 1988 de EN 29000 standartları (CEN tarafından)
- 1988 de TS 6000 Kalite Güvence Sistem Standardı olarak yayımlandı.
- 1991 de TS EN ISO 9000
- 1994 de ISO tarafından revize edildi (9001:1994/9002:1994/9003:1994).
- 1996 da EN 29000 serisi EN ISO 9000 olarak yayımlandı.
- 2000´de ISO tarafından revize edildi ve 9001:2000 olarak yayımlandı.
- 2008´de ISO tarafından revize edildi ve 9001:2008 olarak yayımlandı.
- 2015’te ISO tarafından revize edildi ve 9001:2015 olarak yayımlandı.
Yeni Standardın Faydaları (ISO 9001:2015)

Kalite ve Sürekli Gelişimi İşinizin Odağı Haline Getirin


Revize edilen standart ile kalite yönetiminin uyumlu ve entegre olması firmanızın iş stratejisi ile uyumlu ve entegre olması garanti altına alınıyor.
 
Liderlik


Liderlik takımının yönetim sistemine daha fazla katılım gerçekleştirmesi tüm organizasyonun firmanızın amaçları ve hedefleri doğrultusunda motive hale gelmesini garanti eder.
 
Risk ve Fırsat Yönetimine Giriş


Yönetim sisteminin denetim mekanizması olarak kullanımı ve temel iyileştirmelere katkı sağlayan iş fırsatları tanımlama çalışmalarınızı kuvvetlendirir.

Entegre Yaklaşım


Tüm ISO yönetim sistemlerine uygulanabilir olan yeni yapı ile standartları çoklu, entegre sistemlere uyarlamak artık çok daha kolay.

Standart Faydaları


Kalite Yönetim Sistemini kurmak, sürekliliğini sağlamak ve belgelendirilmek firmanın ticari olarak performansını yükseltmesine ve piyasada kalıcılığını arttırmasına olanak sağlar.
ISO 9001, pazar avantajı dışında kuruluşunuza bir sürekli iyileştirme mekanizması ve disiplini kazandırır.
Risk yönetimi ile kurumsal ve mali kayıpları azaltmak, fırsatlardan en üst düzeyde faydalanmak, buna bağlı olarak müşteri memnuniyetinin ve tercih edilebilirliğin artması, ürün-hizmet uygunluğunun yasal şartlara uyumunun sürekli kılınmasını sağlar

Facebook Twitter Instagram Instagram