İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP) Eğitimi

İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARI (GLP) EĞİTİMİ

•    GLP Standardı
•    Test laboratuvarı yönetimi ve personelinin sorumlulukları
•    Kalite güvence programı ve kalite güvence personelinin sorumlulukları
•    Tesislerin yapısı, yerleşimi, özellikleri
•    Cihaz, malzeme, reaktifler
•    Test sistemleri (Fiziksel, kimyasal, biyolojik)
•    Standart çalışma prosedürleri
•    Çalışma performansı
•    Sonuçların raporlanması
•    Kayıtların ve materyalin raporlanması, saklanması, arşivlenmesi
•    GLP sistemi performansının sürekli iyileştirilmesi

KİMLER ALMALIDIR:

•    Laboratuvarlarında uluslararası standartları uygulamak isteyenler,
•    Laboratuvarlarda görev almak isteyenler,
•    Laboratuvar yöneticisi olmak isteyenler,
•    Kuruluşlarında GLP sistemini uygulamak isteyenler,
•    GLP hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olmak isteyenler,
•    GLP konusunda danışmanlık yapmak isteyenler,
•    GLP konusunda denetçilik yapmak isteyenler,
•    GLP konusunda eğitmen olmak isteyenler.

EĞİTİMİN FAYDALARI:

•    İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP) uygulama esaslarını ve prosedürlerini öğrenmek,
•    Laboratuvar uzmanlık seviyesinin gelişimi
•    Sistemleri uygulama becerisine ulaşmanızı sağlamak
•    Laboratuvar Yöneticisi olabilmeniz için kişisel becerilerinizi geliştirmek
•    Sistemlerin yapısını en doğru yoldan öğrenmek
•    Laboratuvar cihazları ve yöntemleri hakkında en güncel bilgileri öğrenmek

Facebook Twitter Instagram Instagram