İzolasyon Direnci Testleri

İzolasyon Direnci Testleri

İzolasyon (Yalıtım), herhangi bir izolasyon (yalıtım) malzemesi kullanılarak, ortamdan dışarı veya dışarıdan ortama olan enerji akışının indirgenmesidir.

İzolasyon (Yalıtım) malzemelerinin çeşitli tipleri vardır:

*Isı akışını indirgemek için, ısıl izolasyon malzemeleri (yalıtkanlar).

*Elektrik akışını önlemek için, elektriksel yalıtkanlar.

Elektriksel izolasyon (elektriksel yalıtkan), elektrik enerjisinin yalnızca ilgili iletken üzerinden geçmesini sağlamak, oluşabilecek kısa devre akımlarını önlemek ve canlıların güvenliğini sağlamak için yapılan bir izolasyon (yalıtım) çeşididir. Bu nedenle iletimde kullanılan ürünlerin ortam ile temas edeceği kısımların izole (yalıtkan) malzemelerle kaplanması gerekir.

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, tesislerin kurulması sırasında gerekli olan tüm ihtiyaçları sıralamaktadır. Bu koşullar arasında yaklaşım mesafeleri ve can güvenliği konuları da önemle belirtilmektedir.

Yalıtkan maddeler, ses, ısı ve elektrik akımını çevreye iletmeyen maddelerdir. Kullanım alanlarına göre yalıtkanlar değişebilir. Ses için iyi bir yalıtkan olan madde elektrik akımını kolaylıkla geçirilebilir. Bu sebeple yalıtkanlar, kullanım alanlarına göre seçilmelidir.
Elektriksel olarak yalıtkanlıktan bahsedecek olursak, kısaca elektriği iletmeyen maddeler olarak tanımlayabiliriz. Aslında her madde iletkendir fakat maddelerin belli bir dayanım sınırı vardır. Yani bir yalıtkanlık direnci vardır. İşte bu sınırın üzerindeki elektrik akımında madde iletken gibi davranır yani, elektriği iletir. Bu durum uygun cihazlarla test edilerek kontrol edilmedilir.

İzolasyon Direnci hesaplanırken ölçülecek sisteme sabit bir gerilim uygulanır ve akım ölçülür. Bu gerilim ve akım oranı bize İzolasyon Direncini verir.

Topraklanmamış güç kaynaklarında (IT Sistem) izleme işlemi izolasyon izleme cihazı kullanılarak yapılabilmektedir.

Topraklanmış güç kaynağı sistemlerinde izleme işlemi hata akımı izleme kullanılarak dolaylı olarak yapılabilmektedir. İzolasyon izleme cihazları, erken safhada olası izolasyon hatalarını tespit ederek bakım işlerinin zamanında planlanmasında önemli rol oynar.

Buna karşılık izolasyon ölçümü, izolasyon direncinin yalnızca anlık bir görüntüsüdür.

Elektrik tesisatının ya da ekipmanının yapısına
Çalışma koşullarına
Kullanım tipine
Prensip olarak izolasyon direnci yukardaki maddelere bağlıdır.

“BELCERT Belgelendirme Firması olarak sizlere tüm süreçlerde destek olmaktan memnuniyet duyarız. Detaylı bilgiler için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”

Facebook Twitter Instagram Instagram