Kaçak Akım Testleri

Kaçak Akım Testleri

Üzerinde gerilim bulunan bir iletkenin, yalıtım hatası sonucunda bir gövdeye temas etmesi ile toprağa doğru akan akıma kaçak akımı denmektedir. Bu yüzden kaçak akımlardan korunma amacı ile kaçak akım koruma rölesi kullanılmaktadır. Kaçak akım rölesi, genelde yalıtım hatalarından kaynaklanan akımlar olduğu zaman devreyi kesmekte ve hata akımı yüzünden insanların zarar görmesine engel olmaktadır. Genelde 30 miliamper’lik bir kaçak akım rölesi insan yaşımını korumak için yeterlidir. 300 miliamper’lik kaçak akım röleleri ise daha büyük ölçekli yalıtım hatalarının meydana getirdiği yangın tehlikesini önlemek için kullanılmaktadır.

Kaçak akım rölesi, yalıtım hatası sebebiyle oluşan ve hatalı olarak gelen akımı algılayarak, kaçak akım değerlerinin üzerine çıkması durumunda bağlı olduğu elektrik devresini kesmeye yarayan alettir. 30mA’da insan hayatı, 300mA’da elektrik tesisatına bağlı olarak yangın koruma fonksiyonlarını gerçekleştirir.

Elektriksel test çalışmaları sırasında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz elektriksel testler çerçevesinde kaçak akım testleri de yapmaktadır.

Bu arada kuruluşumuz, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak ÖSAS Akreditasyon Kurumu´ndan akredite olmuştur ve bu çerçevede hizmet vermektedir.

Aksi taktirde kaçak akım diye bir durum asla oluşmaz. Oluşan harmonik akımlardır. Bu harmonik akımların bir çoğu nötr hattı üzerinden dönüş yapmazlar. Frekansları yüksek olduğundan yalıtkan malzemelerde delinmeye yol açarak toprak hattı üzerinden devresini tamamlarlar. Dolayısı ile piyasada bulunan kaçak akım röleleri  bu harmonik akımları kaçak akım gibi algılayıp açmaya giderler. Bu harmonik akımların gerilim değerleri çok düşüktür. Yani bir kalem pil kadar etkisi dahi yoktur. Fakat oluşturdukları akım miktarları 30 miliamper’den büyük olduğundan kaçak akım rölelerinin nedensiz açmasına yol açarlar. Temsilcisi olduğumuz kaçak akım röleleri piyasada bulunan rölelerin aksine harmonik ve gürültü akımlarından asla etkilenmezler. Alçak geçiren filtre özelliğine sahiptir. Yani 50 Hz’den 2500 Hz’e kadar olan yüksek frekansa sahip parazit ve gürültü akımlarından asla açma yapmazlar. Bütün topraklama sistemlerine uyumludur. ( TT , TN-S , TN-C , TN-C-S , IT ) Bu güne kadar çok yüksek maliyetler ödeyerek almış olduğunuz rölelerin taleplerinize cevap vermemesi çok üzücü bir durumdur. Bu duruma düşmemek için mutlaka doğru ürün ile çalışmalısınız. Her makinenin karekteristliği birbirinden farklıdır. Her makineye aynı tip kaçak akım rölesi kullanmak en çok yapılan hatadır.

Tesisinizde kaçak akım rölesi olsa dahi herhangi bir tehlike anında çalışıp çalışmayacağını bilmeniz gerekmektedir. Bu nedenle can ve mal korunmasında oldukça önemli olan kaçak akım rölelerinin düzenli olarak bakımları gerçekleşmelidir. Kaçak akım rölelerinin kontrol ettiği tüm noktalardan ölçümler alınarak test işlemi gerçekleştirilmelidir. Elektriksel test cihazları bu konuda kullanılabilinir. Bu noktada kaçak akım rölesinin hem açma akımı hem de açma zamanı kontrol edilmeli, standartlara uygun değilse değiştirilmelidir.

Kaçak Akım Rölelerinin Testi Neden Önemlidir?

Rölede oluşacak arıza neticesinde röle görevini yapmayacak, dolayısıyla kaçak akım arızası esnasında tesisat ile şebeke arasındaki enerji bağlantısını kesmeyecektir. Dolayısıyla kaçak akım arızası durumunda elektrik tesisatı ve tesisata bağlı makine ve cihazlar, röle işlevini görmediği için bu arızadan olumsuz etkilenecektir.
Yapılacak röle testlerinde rölenin arızası olması durumunda ivedilikle röle değiştirilerek, kaçak akıma bağlı oluşacak arızaların önüne geçme imkânı devam edeceği için bu testlerin belirli bir düzende sıklıkla yapılması önemlidir.

 

“BELCERT Belgelendirme Firması olarak sizlere tüm süreçlerde destek olmaktan memnuniyet duyarız. Detaylı bilgiler için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”
 

Facebook Twitter Instagram Instagram