KAİZEN EĞİTİMİ

 

Kaizen Eğitimi

Kaizen eğitimi, dünyada ilk defa Toyota markası tarafından geliştirilen Kaizen tekniklerinin anlatıldığı bir eğitimdir. Kaizen, özünde küçük değişikliklerle büyük değişimler yaratmayı hedefleyen bir yaklaşımdır. Japonca bir kelime olan Kaizen sürekli daha iyiye doğru değişimi ifade etmektedir. Hayatın her alanına uygulanabilen bu felsefe, işletmeler için de son derece önemlidir. Özellikle büyük ve kompleks bir yapısı bulunan firmalar Kaizen sayesinde iş süreçlerini çok daha verimli hale getirebilmekte; kısa vadede iyileştirmeler ve uzun vadede kalıcı değişimler yaratabilmektedir.

Bu tekniğin kapsamlı bir şekilde öğretildiği Kaizen eğitiminin de şirketler için büyük bir önemi haizdir. Şirketler özellikle kritik görevlerde bulunan personellerinin Kaizen eğitimi almasını sağlayarak bu felsefenin kurumsal süreçlere en kısa sürede entegre edilmesini sağlayabilmektedir. Kaizen eğitimi, eğitim ve danışmanlık hizmeti sunan firmalar tarafından verilebilmekte ve katılımcı profili, sayısı ve eğitim kapsamına bağlı olarak farklı sürelerle organize edilebilmektedir.

Kaizen Nedir?

Kaizen işletmelerde sürekli iyileştirme yapılabilmesi için gerekli olan altyapının oluşturulmasını sağlayan bir tekniktir. Sonuçlardan ziyade sürece öncelik veren bu yaklaşım, süreçlerin her daim iyileştirilmesini sağlayarak şirketlere zaman ve para kazandırmaktadır. Yapısı itibariyle genellikle üretim yapan firmaların uygulabileceği ve uyguladıkları takdirde büyük faydalar elde edeceği Kaizen’in sistematik bir yapısı mevcuttur. Bu sistemin anlaşılmadan uygulanabilmesi ve etkisinin görülebilmesi mümkün değildir. Bu da ancak etkili bir Kaizen eğitimi sayesinde mümkündür.

Kaizen tekniğinin uygulanmasında genellikle şu adımlar takip edilmektedir:

·        İyileştirme yapılacak konunun belirlenmesi

·        Kaizen tekniğinin uygulanmasıyla beraber elde edilecek sonuçlarla ilgili somut hedefler belirlenmesi

·        Kaizen ekiplerinin oluşturulması

·        Mevcut durumun tespit edilmesi

·        Proje planının oluşturulması

·        Kök neden analizlerinin yapılması

·        Çözümlerin uygulanması ve elde edilen sonuçlar ile başlangıçta belirlenen hedefler arasındaki sapmanın kontrol edilmesi

·        Sonuçların standart bir hale getirilmesi; bunun için kalıcı dokümanların oluşturulması

·        Elde edilen başarının yaygınlaştırılması; projeden çıkarılan sonuçların listelenmesi, sonuçların tüm paydaşlara ilan edilmesi, ekibin başarısının ödüllendirilmesi, yeni Kaizen çalışmaları için uygun zeminin oluşturulması vs.

Kaizen Eğitimi Detayları

Kaizen, çok yönlü bir tekniktir ve içerisinde çeşitli prensipler, ilkeler, değerler, kurallar ve usuller mevcuttur. Kaizen eğitimi de tüm bunların doğru bir şekilde anlaşılmasını ve öğrenilenlerin kısa sürede pratiğe yansıtılmasını hedeflemektedir. Kaizen eğitim içerikleri farklı olsa da eğitimlerde temelde şu konu başlıkları işlenmektedir:

·        Kaizen nedir, neden önemlidir?

·        Kaizen tekniğinin tarihçesi

·        Geçmişten bugüne Kaizen tekniği

·        Kaizen nasıl uygulanır?

·        Kaizen’in iş emirleri ve temel prensipleri

·        Ekip çalışmaları ve problem çözme teknikleri

·        Kaizen’de kök neden analizi ve hata ağacı analizi nasıl yapılır?

·        Ülkemizden ve dünyadan Kaizen örnekleri

·        Kaizen ile sıfır hata hedefinin yakalanması

·        Kaizen denetimleri nasıl yapılır?

·        Çalışanlarda Kaizen motivasyonunun oluşturulması

·        Kaizen’in 5S, Kanban, PUKÖ vb gibi tekniklerle olan ilişkisi

·        Örnek Kaizen uygulamaları

Kaizen eğitimi, eğitimi düzenleyen kişi ya da kurumun planlamalarına ve eğitime katılacak kişi sayısı ve katılımcı protföyüne bağlı olarak 1 - 5 gün arasında düzenlenebilmektedir. Genellikle yüz yüze verilen bu eğitimler, içinde bulunduğumuz pandemi sebebiyle bugünlerde çoğunlukla online olarak verilmektedir. Katılımcılar, planlanan eğitim saati geldiği zaman uygulamalar (Skype, Webex, Zoom, Teams vs) üzerinden eğitime giriş yapabilmektedir.

Eğitim sonunda katılımcılara Kaizen eğitimi katılım sertifikası verilmektedir. Eğer eğitimin sonucunda bir sınav yapılacaksa katılımcıların bu sınavlarda aldıkları puana göre Kaizen eğitimi başarı sertifikası da düzenlenebilmektedir.

Kaizen Eğitimi Kimler Almalı?

Kaizen eğitimi, profesyonel olan veya olmayan, işletmelerde görev tanımı ne olursa olsun herkes için son derece faydalı bir eğitimdir. Şirketlerdeki üst düzey yöneticilerden en alt seviyedeki çalışanlara kadar herkes Kaizen eğitiminde kendisine yönelik faydalı bilgiler bulabilecektir. Eğitimin özellikle işletmelerde Kaizen sistemini uygulayacak ve bu süreci organize edecek kişiler için çok önemli olduğunu belirtmekte fayda var.

Kaizen Eğitimi Çıktıları / Faydaları

Kaizen eğitiminin çıktılarını ve katılımcılara sağladığı faydaları şöyle özetleyebiliriz:

·        Kaizen tekniğinin kullanılması konusunda yetkinliğe kavuşmak

·        Doğru problemleri seçmeyi öğrenmek

·        Problem çözme becerilerini geliştirmek

·        Kaizen sayesinde şirket içerisinde sürekli iyileştirmeler yapabilmek

·        Kaizen araçlarının nerede ve nasıl kullanılacağını öğrenmek

·        Sorunların gelişim için bir anahtar olduğunu kabul etmek ve sorunları doğru bir şekilde yönetmek

·        Kaizen ile ilgili hem teorik hem de pratik bilgiler edinmek; Kaizen örneklerinden ilham alabilmek

Kaizen Eğitimi Fiyatları

Kaizen eğitimi fiyatları, eğitim süresi, eğitimin nasıl yapıldığı (online, yüz yüze vs), katılımcı sayısı vb gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Fakat eğitimler günümüzde genellikle online platformlar üzerinden yapıldığı için fiyatların makul seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Eğitim fiyatları ile ilgili en doğru bilgiler, eğitimi düzenleyen kişi veya kurumlarla iletişime geçilerek öğrenebilmektedir.

Facebook Twitter Instagram Instagram