Kalite Yöneticisi Yetiştirme Programı

 

 

KALİTE YÖNETİCİSİ YETİŞTİRME PROGRAMI


•             1.Modül: Büyük resmi görme, değişime öncülük etme ve yönetme

Takımların oluşturulması ve oyunun kuralları

Kalite ve standartların evrimi

Toplam kalite yönetimi

Stratejik planlama

Strateji liderliği

Liderlik

 

•             2.Modül: Standarda uygun dokümantasyon oluşturma ve uygulama

Süreç bazlı sistem dizaynı Süreç El Kitabı hazırlama

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Taslağı

Dökümante edilmiş bilgi

Günlük hayatı kolaylaştıran kayıt tutma becerisi

 

•             3.Modül: Ölçme, analiz ve yönetimi ikna, katılımı sağlama ve sürekli iyileştirme

Kalite yönetim sisteminin denetimi

Kurumsal performans ölçümü ve Balanced Scorecard

Süreç performansının ölçüm ve analizi

Risk analizi

•             4.Modül: Analitik düşünce ve problem çözme yeteneği

Kalite araç ve teknikleri

Problem çözme süreci (8D)

Program özeti

Eğitim Değerlendirmesi

Sınav

 

KİMLER ALMALIDIR:

 

 

Endüstri ve hizmet işletmelerinin kalite ve genel yönetimiyle ilgili olarak kariyerini geliştirmek amacıyla çağdaş kalite yönetimi bilgi ve becerileri edinmek ve ihtiyaç duyulan donanımı kazanmak isteyen Yüksek Öğretim mezunu kişiler bu programa katılabilir.

 

EĞİTİMİN FAYDALARI:


 

·        Vizyon sahibi,

·        Stratejik planlama yapabilen,

·        Kurumsal ve süreç performanslarının analizini yapabilen,

·        ISO 9001:2015 Taslak metnine göre Kalite Yönetim Sistemi Temel Şartlar ve İç Denetçi sertifikalarına sahip,

·        Risk analizi yapabilen,

·        Sistem denetimi yapabilen,

·        Kalite araç ve teknikleriyle ölçüm yapabilen,

·        Takım bazlı problem çözme sürecine hakim Kalite Yöneticileri yetiştirmek

 

 

Facebook Twitter Instagram Instagram