KARBON AYAK İZİ HESAPLAMA

 

 

Karbon Ayak İzi Hesaplama

Karbon ayak izi, tesislerin faaliyetleri sonucu atmosfere salınan sera gazlarının karbondioksit (CO2) eşdeğerinde çeşitli yöntemlerle hesaplama çalışmasıdır. Kurumların karbon ayak izi hesaplamasında ISO 14064 standardı en çok tercih edilendir. Sera gazı emisyonu hesaplamalarında, üç kapsamlı hesaplamalar yapılmaktadır.

 

Kurumsal Karbon Ayak izi

Doğrudan Karbon Ayak İzi (Scope-1): Kurumların faaliyetleri için (ısınma veya üretim prosesi) kullandıkları fosil yakıtlar ve kurumun sahip olduğu araçların kullandığı fosil yakıtların yaratmış olduğu emisyonlar Scope-1 altında değerlendirilmektedir.

Dolaylı Karbon Ayak İzi (Scope- 2): Kurumların tükettiği elektrik enerjisinin neden olduğu emisyonlar, kurumun başka bir kurumdan satın aldığı buhar, soğutma veya sıcak suya bağlı emisyonlar Scope-2 altında değerlendirilmektedir.

Diğer Dolaylı Karbon Ayak İzi (Scope-3): Kurumların kullandıkları ürünlere (örneğin hammaddeden reklam amaçlı broşürlere kadar), aldıkları taşeron faaliyetlerine, kurumun kiralık araçlarının kullandığı yakıtlara, kurum çalışanlarının iş amaçlı kara ,deniz ve hava ulaşımlarına bağlı tüm emisyonları Scope-3 altında değerlendirilmektedir.

Firmamız Kapsam 1 ve Kapsam 2 altında Kabon ayak izi hesaplaması için danışmanlık vermektedir.

Facebook Twitter Instagram Instagram