LVD (Low Voltage Directive) Alçak Gerilim Direktifi Testleri

 

LVD (Low Voltage Directive) Alçak Gerilim Direktifi Testleri

Günlük yaşamımızın vazgeçilmez öğesi haline gelen teknoloji ile birlikte hızla gelişen elektrikli ekipmanlar ürün güvenliği konusunu kritik öneme sahiptir. Test yapılmamış , kritere uyumu gözlemlenmemiş onaysız cihazlar sebebi ile her yıl yüzlerce birey elektriksel akıma maruz kalmakta, yada yangın tehlikeleri ile karşı karşıya kalmaktadır.
Bu hususta elektrikli ve elektronik ekipmanların ürün güvenliğini karşılama konusunda en kritik aşamalardan biri ülkemizin kabul edip, uymakla yükümlü olduğu Avrupa Standartları kapsamında LVD (Low Voltage Directive) Alçak Gerilim Direktifi Yönetmeliği incelemeleridir.
Nihai kullanıcıyı korumayı amaçlayan bu deney ve gözetimler LVD (Low Voltage Directive) Alçak Gerilim Direktifi Testi olarak bilinir.

Özellikle AB´ye uyum sürecinin hızlandığı bu dönemde ülkemizdeki, standartlaşma çalışmaları da hız kazanmıştır. Bu nedenle makina ve beyaz eşya üretimi gerçekleştiren firmalar LVD testleri konusunda bilinçlenmişlerdir. Firmalar ürünlerinin güvenli olduğunu yaptırdıkları testlerle doğrulamadan piyasaya sürmemektedirler.

Ürünleriniz Avrupa Birliği ortak pazarında serbest dolaşım için uygunluğun belgelendirilmesi gerekmektedir. CE sertifikası kapsamında dolayı makina ve beyaz eşya üretimi gerçekleştiren firmalara LVD testleri yaptırma zorunluluğu getirilmiştir.

Yeni Yaklaşım Direktifleri çerçevesinde Avrupa Birliği tarafından yayınlanan direktiflerden biri de 2006/95/AT Alçak Gerilim Yönetmeliği’dir (LVD). Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bu direktifi esas alarak Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik (2006/95/AT) çıkarmıştır.

Bu yönetmelik, emniyet gerekleri ve uygunluk değerlendirme süreçlerine uygun üretilen cihazların piyasaya sunulabilmeleri için gerekli olan koşulları açıklamaktadır. Dolayısıyla yönetmelik kaspamında giren cihazlar şunlardır:

50 volt ile 1000 volt arasında alternatif akım ile çalışması tasarlanan araçlar
75 volt ile 1500 volt arasında doğru akım ile çalışması tasarlanan araçlar
Bu özelliklere uygun elektrikli ve elektronik araçlar, yönetmelik ekinde yer alan temel güvenlik gereklerini karşılamak zorundadır.

Söz konusu Avrupa Birliği direktifi 2014 yılında değişikliğe uğramıştır. Bu direktif elektrikli cihazların kullanılması sırasında ortaya çıkan riskleri kapsamaktadır. Bu risklere sadece elektrik riskleri değil, mekanik, kimyasal ve diğer riskler de dahildir. Temel amaç elektrikli ve elektronik cihazların, bunları kullananlar için bir tehlike teşkil etmeyecek güvenlikte olmalarını sağlamaktır. Bu değişiklik paralelinde ülkemizde de 2016 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) yayınlanmış ve bir önceki yönetmelik iptal edilmiştir.

Söz konusu yönetmelik ekinde yönetmelik kapsamı dışında kalan ekipmanlar ve durumlar sayılmıştır (Ek 2). Buna göre şu ekipmanlar kapsam dışında bırakılmıştır:

Patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere üretilen elektrikli ekipmanlar
Radyoloji ve tıbbi amaçlı olarak üretilen elektrikli ekipmanlar
Yük ve insan asansörlerinde kullanılan elektrikli parçalar
Elektrik sayaçları
Evlerde kullanılan fiş ve prizler
Elektrikli çit kumandaları
Radyo-elektrik paraziti (seslerin karışımı)
Avrupa Birliği ülkelerinin katıldığı uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenen güvenlik esalarına uygun, gemi, uçak veya demiryollarında kullanılan özel elektrikli ekipmanlar
Araştırma ve geliştirme tesislerinde sadece uzman çalışanlar tarafından kullanılmak amacı ile özel üretilen değerlendirme kitleri

LVD Low Voltage Directive testleri sırasında dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

TS EN 61439-1 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni panoları - Bölüm 1: Genel kurallar
TS EN 61439-2 ...  Bölüm 2: Güç anahtarlama ve kontrol düzenekleri
TS EN 61439-3 ... Bölüm 3: Sıradan kişiler tarafından çalıştırılması amaçlanan dağıtım panoları (DBO)
TS EN 61439-4 ... Bölüm 4: Şantiyelerde kullanılan panolarla (ACS) ilgili özel kurallar (IEC 61439-4:2012)
TS EN 61439-5 ... Bölüm 5: Genel şebekelerdeki güç dağıtımı için panolar
TS EN 61439-6 ... Bölüm 6: Genel şebekelerdeki güç dağıtımı için donanımlar
TS EN 50363-0 Kablolar - Yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri - Alçak gerilim enerji kabloları için - Bölüm 0: Genel bilgiler
TS EN 50363-1 ... Bölüm -1: Çapraz bağlı elastomerik yalıtım bileşikleri
TS EN 50363-3 ... Bölüm 3 : PVC yalıtım bileşikleri
TS EN 50363-5 ... Bölüm 5: Halojensiz, çapraz bağlı yalıtım bileşikleri

“BELCERT Belgelendirme Firması olarak sizlere tüm süreçlerde destek olmaktan memnuniyet duyarız. Detaylı bilgiler için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”
 

Facebook Twitter Instagram Instagram