Makine CE Belgesi

 

 


Makine CE Belgesi Nasıl Alınır?

 

 


 


CE Belgesi alınması için izlenmesi gereken adımları ve dikkate alınması gereken önemli hususları şöyle özetleyebiliriz:


•    Belge için öncelikle onaylanmış kuruluşa ihtiyaç duyulup duyulmadığına karar verilmelidir. 2006/42/EC Direktifi’ne göre ürünün CE belgelendirmesi için bir onaylanmış kuruluş gerekebilir ve bu durumda gerekli uyumluluk doğrulamalarını bu kuruluş gerçekleştirmektedir. Diğer durumlarda ise makine üreticileri gerekli kontrolleri yaptıktan sonra ürünün yönetmeliğine uygunluğunu kendisi beyan edebilir ve ürününe CE işareti koyabilir.
•    CE Belgesi alınacak makineler için hangi standartların uygulanması gerektiğine karar verilmelidir. Yönetmeliğin atıfta bulunduğu çok sayıda ISO / EN standardı mevcuttur. Üreticiler / onaylanmış kuruluşlar makinelerin güvenli ve sağlıklı olduğunu teyit etmek için bu standartlarda bahsedilen gereklilikleri takip etmek zorundadır.
•    Onaylanmış kuruluşlar ürünün uygunluğunu doğruladıkları zaman, bunu açıklayan bir uygunluk sertifikası düzenlemektedir. Daha sonra üreticiler, ilgili direktife uygunluğu tamamen kendi sorumluluğunda beyan etmek için bir Uygunluk Beyanı (Declaration of Conformity) düzenlemektedir. Bu beyan, üreticiyi, isim ve adres gibi detayları, ürünün uyumlu olduğu temel özellikleri, tüm Avrupa standartlarını ve performans verilerini ve onaylanmış kuruluşun kimlik numarasını ve ayrıca kuruluş adına yasal olarak bağlayıcı imzaları içermektedir.
•    Bir sonraki adımda diğer CE belgelerinde olduğu gibi bir teknik dosya hazırlanmaktadır. Bu dosya içerisinde makinenin tasarımına ve üretimine ilişkin ayrıntılı dokümanlar (teknik çizimler, hesaplamalar vs), test raporları, koruyucu önlemlerin listesi, kullanım kılavuzu, uygunluk beyanının kopyası, referans alınan standartlar ve teknik spesifikasyonlar vs yer almalıdır.
•    Makine CE Belgesi’nin onaylanmış kuruluşlar aracılığıyla alındığı durumlarda üreticinin üretim tesislerinde yerinde denetimler yapılabilmekte ve tespit edilen uygunsuzluklar için düzeltici eylemler geliştirilmesi gerekebilmektedir.

 

 

 


Makine CE Belgesi Faydaları

 

 

 

CE belgeleri, bir ürünün Avrupa pazarına çok kolay ve hızlı bir şekilde arz edilebilmesini sağlamaktadır. Ayrıca, bu ürünleri kullanan müşteriler, ürünün belirli standartlara göre üretildiğinden ve gerekli güvenlik ve sağlık kriterlerini karşıladığından emin olmakta ve böylece markaya olan güven artmaktadır. Makine CE Belgesi, üreticilerin piyasadaki saygınlığını artırmakta ve rekabet gücünü de yükseltmektedir. CE Belgesi taşıyan ürünler üreten firmalar, birçok kamu ve özel sektör teşvikinden de yararlanabilmektedir.

 

Facebook Twitter Instagram Instagram