SA 8000

SA 8000
 


SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı ilk olarak 1997 yılı Ekim ayında, çalışanların temel haklarını garanti altına almayı amaçlayarak, SAI (Social Accountibility International) Uluslararası Sosyal Sorumluluk Örgütü tarafından yayınlanmıştır. SA 8000 İlk tedarikçi değerlendirme standardı olarak da kabul edilmektedir. Genel olarak ürünlerin üretilmesi aşamasında etik kuralların uygulandığının ve sosyal uygunluk olarak tüm gerekliliklerin yerine getirildiğinin taahhüdüdür. Bu taahhüt sadece firmanın değil aynı zamanda iç ve dış paydaşların da katılımı ile sağlanılmaktadır.

SA 8000 standardının sosyal sorumluluk konu başlıkları aşağıdaki gibidir ve SA 8000 bu konuları isteğe bağlı yani gönüllük esasına dayalı şekilde yerine getirmektedir.

• Çocuk Emeği

• Zorla veya Mecburi Çalışma

• Sağlık ve Güvenlik

• Birleşme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkı

• Ayrımcılık

• Disiplin Uygulamaları

• Çalışma Saatleri

• Ücretlendirme

• Yönetim Sistemi

 

SA 8000 belgesi 3 yıl için geçerlidir. Ancak firma her yıl bir takip denetimine girer. Burada SA8000 standardının sürdürülebilir şekilde uygulandığının takip ve kontrolü amaçlanmaktadır.

Facebook Twitter Instagram Instagram