Satış Yöneticisi Yetiştirme Programı Eğitimi

 


SATIŞ YÖNETİCİSİ YETİŞTİRME PROGRAMI

 

•             Kavramlar

Ortak değer sistemi oluşturma

Güven hesabı

Etki alanı, ilgi alanı

Sinerji

Dramatik üçgen

Profesyonellik

Aktif dinleme

Duygusal zekâ, bilişsel zekâ ve ekip ilişkisi

Karşı çıkışlar, sen mesajı, ben mesajı, geri bildirim

•             Satış Ekibi Yöneticiliği

Satış yöneticisinin liderlik tarzları

Karar tipleri ve durumsal liderlik

•             Satış Ekiplerinde Performans Yönetimi

Performans yönetiminin gerekliliği

Yetkinlikler

İş Hedefleri

Ölçme ve değerlendirme

 

KİMLER ALMALIDIR:

 

Satış yöneticileri ve yönetici adayları

 

EĞİTİMİN FAYDALARI:

 

 

·        Satış yönetimi, teknikleri, yöntemleri,

·        Liderlik, ekip kurma,

·        Problem çözme ve karar alma,

·        Motivasyon, İletişim, delegasyon,

·        Değişim yönetimi, planlama, zaman yönetimi,

·        Hedef belirleme, etkili sunuş, beden dili ve kişisel imaj,

·        Toplantı yönetimi, çatışmaları çözme ve yaratıcılık gibi önemli fonksiyonlar ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Facebook Twitter Instagram Instagram