SEA / CLP Bildirimi Nedir?

 

SEA / CLP Bildirimi Nedir?


SEA / CLP bildirimi, Avrupa’daki CLP direktifi ve ülkemizdeki SEA yönetmeliği kapsamında imalatçı veya ithalatçı firmaların yaptığı bir bilgilendirmedir. SEA / CLP bildirimi bu firmalar tarafından yetkili mercie, yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılmaktadır. Firmalar piyasaya sunduğu maddelerle ilgili tanımlama, sınıflandırma, ambalajlama ve etiketleme konularında Bakanlığa bildirim yapmak zorundadır. SEA / CLP bildirimi sayesinde piyasaya sunulan maddelerin, eşyaların ya da karışımların takibi yapılabilmekte; bun maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerinde olumsuz etki oluşturmasının önüne geçilmektedir.
SEA / CLP bildiriminin kapsamı, usul ve esasları 11 Aralık 2013 tarihinde Bakanlık tarafından 28848 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik’te belirtilmektedir. Bu yönetmelik, Avrupa’daki CLP tüzüğünün (EU Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) Türkiye’deki karşılığıdır. SEA yönetmeliğine göre, belirli zararlılık sınıfına giren maddeleri (bu maddeler yönetmelik eklerinde detaylı olarak açıklanmıştır) piyasaya sunan üretici ve ithalatçı firmalar bildirim yapmak zorundadır.


SEA / CLP Bildirimi Nasıl Yapılır?


SEA / CLP bildirimi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının online platformu olan KKS (Kimyasal Kayıt Sistemi) üzerinden yapılmaktadır. Bildirim yapacak firmalar, ecbs.cevre.gov.tr adresini kullanarak bu sisteme erişim sağlayabilmektedir. Hazırladıkları bildirim dosyasını KKS üzerinden online olarak Bakanlığa iletebilirler.
İmalatçı veya ithalatçı firmaların SEA/ CLP bildirimi yaparken şu bilgileri girmesi gerekmektedir:
?    Kurum adı, telefon, adres ve e-mail adresi
?    Temas kurulacak kişi bilgileri
?    Üretim yaptığı yer
?    Bildirim yapılan maddenin bilgileri
?    SEA yönetmeliğine göre hangi sınıfa girdiği; sınıf bilgisi yoksa bilgi yetersizliği olduğunu kanıtlayan çalışmalar veya referanslar
?    Yönetmeliğe göre özel konsantrasyon sınır değerleri
?    Yine yönetmeliğe göre zararlılık ifadesi (“Toksik değildir”, “Kirletici değildir”, “Zararsızdır”, “Ekolojiktir” gibi)


SEA / CLP Bildirimi Kimler Yapar?


SEA / CLP bildirimini tonajına bakılmaksızın yönetmeliğe göre belirli bir zararlılık sınıfına giren maddeleri piyasaya sunan firmalar yapmaktadır. Bu maddeleri doğrudan veya bir karışım içerisinde (yönetmelikte belirtilen konsantrasyon değerlerinin üzerinde ise) piyasaya arz eden firmaların bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır. Söz konusu maddeyle ilgili herhangi bir değişiklik olması durumunda bildirimin güncellenmesi gerekmektedir.
Karışım formülünü hazırlayan alt kullanıcıların, dağıtıcı firmaların veya eşya üreticilerinin bildirim yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Zira, tedarik zincirinin önceki aşamalarında yer alan firmaların bu bildirimi daha önce yapmış olması gerekmektedir.


SEA / CLP Bildirimi Danışmanlk Hizmeti


SEA / CLP bildirimi yapmak yasal bir zorunluluk olduğundna bildirim yapması gereken firmaların bu konuda doğru prosedürleri uygulaması gerekmektedir. Aksi takdirde belirli uygunsuzlukların tespit edilmesi durumunda yasal birtakım yaptırımlar söz konusu olabilmektedir. Bunun yanı sıra firmaların bildirimlerle ilgili açıklanan resmi takvimi ve süreçle ilgili yeni gelişmeleri takip etmesi gerekmektedir. Tüm bunların doğru, hızlı ve kolay bir şekilde yapılması için firmaların mutlaka danışmanlık hizmeti alması tavsiye edilmektedir. Güvenilir ve kaliteli hizmet sunan danışmanlık firmaları, SEA / CLP bildirimiyle ilgili tüm çalışmaların bir an önce tamamlanmasına ve bu süreçte firmaların doğru adımlar atmasına yardımcı olmaktadır.

Facebook Twitter Instagram Instagram