SEDEC (SMETA)

Sedec (SMETA)

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedex Üyeleri Etik Ticaret Denetimi (SMETA), dünyada en yaygın kullanılan sosyal uygunluk denetim uygulamalarından biridir.

Sedex platformuna her yıl yaklaşık 20.000 SMETA denetimi yüklenmektedir.

SMETA 6.1, Sedex’in İşgücü, Sağlık ve Güvenlik, Çevre ve İş Etiği´nin dört temelini kapsayan sorumlu iş uygulamasının tüm yönlerini    

kapsayan denetim aracıdır.

SMETA denetimleri Müşteri talebine göre yarı haberli veya habersiz şekilde gerçekleştirilir. Denetim kapsamı  2 Pillar ve 4 Pillar olarak iki

seviyeden oluşur.

2 Pillar çevre ile ilgili bazı gereklilikleri içerirken 4 Pillar da çevre gereklilikleri ve iş Etiği daha kapsamlı olarak incelenmektedir

 

SMETA denetimi ölçülecek kriterleri:

0.A. UNGP´yi kapsayan Evrensel Haklar ( UNGP ? Birleşmiş Milletler Yol Gösterici İlkeler)

0.B. Yönetim Sistemleri ve Kod Uygulama

1 Serbestçe seçilmiş istihdam

2 Örgütlenme Özgürlüğü

3 Sağlık ve Güvenlik

4 Çocuk İşçiliği ve Genç İşçiler

5 Ücretler ve kazançlar

6 Çalışma Saatleri

7 Ayırımcılık

8 Düzenli Çalıştırma

8A Taşeronlar ve Ev İşçiliği

9 Sert veya İnsanlık Dışı Davranış

10 Diğer Konular

10 A Çalışma Hakkı

10 B2 Çevre 2-Pillar ( Kısaltılmış Versiyon)

10 B4 Çevre 4-Pillar

10 C İş Etiği

11 Topluluk Yararları

Facebook Twitter Instagram Instagram