Stratejik Yönetim Eğitimi

 

STRATEJİK YÖNETİM EĞİTİMİ

 

·        Stratejik yönetim, ilgili terim ve kavramlar,

·        Stratejik yönetim süreci ve unsurları,

·        Dış Çevre Analizi,

·        İşletme Analizi,

·        Stratejik Yönlendirme

·        Temel Stratejiler ve Alt Grupları

·        Kurumsal Stratejiler

·        Rekabet Stratejileri

·        Sektör ve İş Çevresi Analizi

 

 

 

EĞİTİMİN FAYDALARI:

 

·        Hedef odaklı olmak,

·        Motivasyon,

·        Karar verme yeteneği,

·        Etkili organizasyon,

·        Kâr.


 

KİMLER ALMALIDIR:

 

Kurumsal stratejik planın oluşturulması, şirket hedeflerinin yayılımı, süreçlerin şirket hedefleri doğrultusunda iyileştirilmesi, iş planlarının oluşturulması, yayılması ve izlenmesi ve bütçelendirilmesi konularında görev alacak yöneticiler, uzmanlar, çalışanlar.

Facebook Twitter Instagram Instagram