Su Ayak İzi Doğrulama Belgesi

 

Su Ayak İzi Doğrulama Belgesi

Su ayak izi doğrulama belgesi, işletmelerin beyan ettiği su ayak izi değerlerinin bağımsız kuruluşlar tarafından onaylandığını ve doğrulandığını gösterir. Su ayak izi, bir kuruluşun doğrudan veya dolaylı olarak tükettiği su miktarı ve su kaynakları üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin bir ölçüsüdür. Kurumsal sürdürülebilirlik farkındalığı yüksek olan işletmeler, bunun bir gereği olarak su ayak izini uluslararası standartlara göre hesaplamakta ve raporlamaktadır. Fakat bu değerlerin geçerli olması ve paydaşlar nezdinde karşılık bulabilmesi için mutlaka doğrulanması gerekmektedir. Su ayak izi doğrulama süreci bu noktada devreye girmekte ve işletmelerin daha doğru, sağlıklı, tutarlı ve şeffaf raporlamalar yapmasını sağlamaktadır. Su ayak izi doğrulama belgesi alan kuruluşlar, müşterileri, tedarikçileri, yatırımcıları ve diğer paydaşları nezdindeki kurumsal itibarını artırırken aynı zamanda su kaynaklarını daha verimli kullanarak maliyetlerini düşürebilir ve daha sorumlu ürün, hizmet ve süreçler geliştirebilir.

 

Su Ayak İzi Doğrulama Belgesi Nedir?

 

ISO 14046 standardı, su ayak izi hesaplamaları, raporlamaları, su ile ilgili risklerin yönetimi, su ile ilgili çevresel etiklerin azaltılması vb gibi konularda uluslararası düzeyde referans alınmaktadır. ISO 14044 standardının ortaya koyduğu yaşam döngüsü değerlendirmesi yaklaşımını kullanan ISO 14046 standardı su ayak izi çalışmalarının her yönüyle ilgili ilkeleri, gereksinimleri ve kılavuz bilgileri açıklamaktadır. Bu bağlamda işletmeler su ayak izini şeffaf, bilimsel yaklaşımlara uygun, tutarlı, bütüncül ve coğrafi ve zamansal boyutları kapsayacak şekilde hesaplamalıdır. Aynı şekilde hazırlanan su ayak izi envanterinin analizini, değerlendirmesini, yorumlanmasını ve sınır değerlerinin belirlenmesini de ISO 14046 standardının öngördüğü ilkelere göre yapmalıdır.

ISO 14046, aynı zamanda su ayak izi doğrulama belgelendirmesi kapsamında üçüncü taraf raporlamalar için gerekli olan bilgileri de açıklamaktadır. Yani, bağımsız ve akredite üçüncü taraf kuruluşlar, işletmelerin hazırlamış oldukları su ayak izi envanteri ve raporlarını yine ISO 14046 standardına uygun şekilde doğrulayabilmektedir. Standartta bunun için kritik inceleme adında ayrı bir başlığa yer verilmiş olup su ayak izi hesaplarının iç ve dış denetçiler / uzmanlar tarafından eleştirel bir yaklaşımla incelenmesi için ihtiyaç duyulan prensipler açıklanmıştır. ISO 14046’ın eklerinde ayrıca bir kuruluşun su ayak izi değerlendirmesi özel gereksinimler de mevcuttur. Bu kısım da yine su ayak izi doğrulama belgesi verilmesi sürecinde hem belgelendirme kuruluşlarına hem de envanteri hazırlayan işletmelere kılavuzluk yapmaktadır

 

Su Ayak İzi Doğrulama Belgesi Nasıl Alınır?

 

Su ayak izi doğrulama belgesi akredite belgelendirme kuruluşlarının işletme bünyesinde gerçekleştirdiği inceleme çalışmaları sonucunda verilmektedir. Yapılan incelemeler, beyan edilen su ayak izi değerlerini doğruladığı takdirde belgelendirme yapılmaktadır. Belgelendirme kuruluşları bu süreçte şu çalışmaları yapabilmektedir:

Ø  Hesaplamalarla ilgili sınır koşullarının belirlenmesi; bu kapsamda yeşil, mavi ve gri su ayak izi konularında değerlendirmeler yapılır

Ø  Hesaplamalara ilişkin verilerin toplanması

Ø  Verilerin referanslandırılması ve uzmanlar tarafından kontrol edilmesi

Ø  Hazırlanan raporlar üzerinden ve doğrudan yerinde denetim ve kontrollerle onaylama işlemlerinin yapılması

Ø  İşletmenin bu konudaki potansiyel iyileştirmelerinin tanımlanması ve raporlanması

 

Su Ayak İzi Doğrulama Belgesi Faydaları

 

Belge alan işletmelerin doğrudan veya dolaylı olarak elde ettiği faydaları şöyle özetleyebiliriz:

Ø  Su ayak izi beyanının doğrulanması neticesinde paydaşlar nezdindeki saygınlık artar.

Ø  Kurumsal sürdürülebilirlik çalışmalarının en kritik bileşenlerinden biri olan çevresel sürdürülebilirlik konusunda çok önemli bir süreç tamamlanmış olur.

Ø  Çalışanların motivasyonu artar ve daha verimli iş süreçleri geliştirilir.

Ø  Su tüketiminin sürekli olarak takip edilmesi sayesinde ürün, hizmet ve süreçlerden kaynaklı su maliyetlerinde düşüşler yaşanır.

Ø  Su tasarrufuna yönelik önemli iyileştirmeler ve geliştirmeler yapılabilir.

Ø  Müşteriler, yatırımcılar ve tedarikçilerle daha şeffaf birr ilişki sağlanır.

Ø  Tedarik zinciri süreçlerinde su ayak izi doğrulama konularına öncelik veren tedarikçilerle iş ilişkileri kurularak daha sürdürülebilir bir tedarik ağı yaratılabilir.

Ø  Sorumlu tüketicilere yönelik daha düşük su ayak izine sahip ürün ve hizmetler geliştirilebilir.

 

Su Ayak İzi Doğrulama Belgesi Eğitim ve Danışmanlık

 

Su ayak izi doğrulama belgesi almak isteyen kuruluşların bu süreçte danışmanlık firmaların destek alması tavsiye edilmektedir. Danışmanlık firmaları sahip oldukları bilgi ve tecrübe sayesinde, belge sahibi olmak isteyen kuruluşlara her konuda yardımcı olmakta ve belgelendirme sürecini çok daha hızlı ve kolay hale getirmektedir.

Facebook Twitter Instagram Instagram