Tek Temsilcilik Nedir?

 

Tek Temsilcilik Nedir?


Tek temsilcilik KKDİK yönetmeliği kapsamında yurt dışındaki üretici firmaların Türkiye’de yasal bir temsilci bulundurması anlamına gelmektedir. Bilindiği üzere Avrupa Birliği’nin REACH direktifi ülkemizde KKDİK yönetmeliği (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik) olarak uygulanmaktadır. Bu yönetmelik uyarınca her bir kimyasal üreticisi piyasaya sunduğu kimyasalları Türkiye’deki yetkili mercii olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığına kayıt ettirmek zorundadır. Türkiye’de yerleşik olarak faaliyet göstermeyen; yurt dışından Türkiye’ye ürün ihraç eden firmalar da KKDİK gerekliliklerini yerine getirmek üzere Türkiye’de tek temsilci atayabilmektedir. Tek temsilcilik yetkisi elinde olan gerçek ya da tüzel kişiler Türkiye’de yerleşik olarak faaliyet göstermek zorundadır. Tek temsilci firma KKDİK kapsamında tek temsilcilik / ithalatçı yükümlülüklerini yerine getirmektedir.


KKDİK Tek Temsilcilik


KKDİK tek temsilcilik yasal bir statüdür. Yurt dışındaki kimyasal üreticis firma tarafından karşılıklı anlaşma sağlanarak bu statüyü elinde bulunduran işletmeler, tedarik zincirindeki diğer firmalara konuyla ilgili bilgi vermektedir. Bu firmalar KKDİK prosedürleri kapsamında alt kullanıcı olarak kabul edilmektedir. Yurt dışındaki firmalar tek temsilcilik hakkı vereceği gerçek ya da tüzel kişileri seçerken konu hakkında yeterli bilgi sahibi olmasına dikkat etmelidir. Bu bağlamda, bu kişilerin kimyasalların elleçlenmesi ile ilgili yeterli bilgi, birikim, donanım ve uygulama deneyimine sahip olması gerekmektedir.


Tek Temsilcilik Görev ve Sorumlulukları


Tek temsilci firmanın görev ve sorumlulukları; ayrıca bu sürece dair bilinmesi gereken bazı hususları şöyle sıralayabiliriz:
?    Tek temsilcilik sadece Türkiye dışında faaliyet gösteren kimyasal üreticileri tarafından atanabilmektedir. Türkiye’de yerleşik olarak faaliyet gösteren dağıtıcı firmalar tek temsilci atayamaz.
?    Türkiye’deki alt kullanıcıların (tek temsilci dışındaki ithalatçılar) kayıt yükümlülüğü bulunmamaktadır.
?    Tek temsilciler KKDİK kapsamında kimyasal kayıt işleminden sorumludur. Yurt dışındaki üreticiler, kayıt sorumluluğunu bu firmalara yüklemektedir.
?    Tek temsilciler, kimi ve nasıl temsil ettiğini belgelemek zorundadır. Sahip olduğu statüyü gösteren belgeleri kimyasal kayıt işlemi sırasında arz etmesi tavsiye edilmektedir.
?    Tek temsilciler sadece kayıt işleminden değil, KKDİK kapsamındaki diğer ithalatçı yükümlülüklerinden de sorumludur. Bu bağlamda KKDİK kapsamı belirtilen güvenlik bilgi formunun hazırlanması, alt kullanıcılarla iletişim kurulması, kayıt dosyasının oluşturulması vb gibi çalışmaları da yürütmek zorundadır.
?    Tek temsilciler, birden fazla kurumu (Türkiye dışında kimyasal üreten veya formülasyon hazırlayan firmaları) temsil edebilmektedir.


KKDİK Tek Temsilcilik Danışmanlık Hizmeti


Türkiye’de yerleşik olarak faaliyet gösterip yurt dışından kimyasal madde ithal ederek piyasaya sunan firmalar, tek temsilcilik statüsü kazanmak istediğinde öncelikle bu süreç hakkında detaylı bilgi sahibi olmalıdır. Tek temsilci olarak yapması gereken çalışmalar, üstleneceği yasal yükümlülükler, hazırlayacağı dokümanlar ve daha birçok konuda yeterli bilgi birikime kavuştuktan sonra bu süreci başlatması tavsiye edilmektedir. Bunun için de KKDİK çalışmalarıyla ilgili uzmanlık sahibi olan danışmanlık firmalarından destek alınmasında fayda vardır. Danışmanlık firmaları, tek temsilci olmak isteyen kişi ya da kurumların;
?    ithalatçı yükümlülüklerini yerine getirmesine
?    kimyasal kayıt / kimyasal ön kayıt işlemlerini yapmasına
?    tedarik zincirindeki alt kullanıcıları bilgilendirmesine
?    teknik dosyayı hazırlamasına
?    süreçle ilgili tüm gelişmeleri yakındna takip etmesine
yardımcı olmaktadır.


Facebook Twitter Instagram Instagram