Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

•    TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
Toplam Kalite Yo?netimi’nde Kalite
Toplam Kalite Yo?netimi
Toplam Kalite Yo?netimi’nin Unsurları
Toplam Kalite Yo?netimi’nin Tarihsel Gelis?imi
Toplam Kalite Yo?netimi’nin Kamu Yo?netiminde Uygulanması
Toplam Kalite Yo?netimi’nin Amacı Ve Felsefesi
•    TAKIM C?ALIS?MASI VE PROBLEM C?O?ZME TEKNI?KLERI?
Takım C?alıs?ması (I?yiles?tirme Ekipleri-Kalite C?emberleri-Problem C?o?zme Ekipleri) Tanımı ve Amac?ları
Takım C?alıs?masının Yararları
Takım C?alıs?masının Faaliyet Alanları
Problem C?o?zme Uygulamaları I?c?in Gerekli Kos?ullar
Problem C?o?zme Ekiplerinin C?alıs?ma I?lkeleri
Problem C?o?zme Ekiplerinin Olus?turulması ve C?alıs?tırılması
Problem C?o?zme Ekiplerinin Kurumda Organizasyon S?eması
Problem C?o?zme Ekibi U?yeleri ve Go?revleri
Problem C?o?zme Ekiplerinin Eg?itim Konuları ve Su?releri
Problemlerin Analizinde ve C?o?zu?mu?nde Bir Yo?ntem "PUKO? Do?ngu?su?"
•    SU?REC? YO?NETI?MI? VE I?YI?LES?TI?RI?LMESİ
•    KALI?TE C?EMBERLERI?
Toplam Kalite Yo?netimi Anlayıs?ı ile Kalite C?emberleri
Kalite C?emberlerinin Problem C?o?zme As?amaları
Kalite C?emberlerinden C?ember Yapıya
Kalite Kontrol C?emberi Etkinlikleri ile I?lgili I?s?levleri
•    PERFORMANS YO?NETI?MI?
Toplam Kalite Yo?netimi’nde Performans O?lc?u?mu? ve Deg?erlendirme
Performans O?lc?u?m Sistemlerinin Tasarımında I?zlenecek Yaklas?ım
Kullanılan Modeller
KİMLER ALMALIDIR:
•    Mühendislik alanları (Endüstri, Üretim, Sistem), İşletme, Bilgi Güvenliği alanından mezun olanlar,
•    Kalite Yönetimi alanında bilgi edinmek isteyenler,
•    Kalite konusunda farkındalığını arttırmak isteyenler,
•    Hizmet ya da Üretim sektöründe her alanda/seviyede çalışanlar,
•    Üretim ve Kalite departmanlarında çalışacaklar,
•    Üretimi, üretim yönetimini ilgilendiren mühendislik alanlarında kariyer hedefleyenler,
•    Toplam Kalite Yönetimi (TKY) hakkında bilgi edinmek isteyenler,
•    Müşteri memnuniyeti ve kaliteli ürün/hizmet üretimi süreçlerine hâkim olmak isteyenler.
EĞİTİMİN FAYDALARI:
Toplam Kalite Yönetimi ürünün tasarımı başladığı andan itibaren başlar. Ürünler satılana kadar geliştirme sürekli devam eder. Geliştirmenin her aşamasında Toplam Kalite Yönetimi uygulanır ve buna özel araçlar kullanılır. Toplam Kalite Yönetimi eğitiminde tüm bu süreçleri öğrenecek ve araçlar hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
Geleneksel yaklaşım ile Toplam Kalite Yönetimi arasındaki yaklaşım farklılıklarını, revizyon olan ISO standartları hakkında güncel bilgiler edineceksiniz. TKY’de Süreç Yönetimi yaklaşımı benimsenirken kalitede iyileştirme faaliyetleriyle desteklenen kalite güvencesi ve kalite kontrolü ile desteklenen planlama ve prosesler bir piramit olarak ele alındığında en üstte yer alır. Bu kadar önemli bir konu olan Toplam Kalite Yönetiminin tüm süreçleri hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz.

Facebook Twitter Instagram Instagram