Toprak Sürekliliği Testleri

Toprak Sürekliliği Testleri

Süreklilik testi iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında gerçekleştirilmesi gereken periyodik elektriksel testlerden biridir. Süreklilik ölçümünü önemli kılan noktalardan biri toprak hattının devamlılığı test ediliyor olmasıdır.Toprak hattında süreklilik ölçümü yaparak elektriksel iletkenler arasındaki devamlılığı kontrol etmiş ve elektrik iç tesisatında devamlılığın sağlandığı noktaları belirlemiş oluruz.Süreklilik ölçümü testi nasıl yapılır sorunsuna verilecek olan en açıklayıcı cevap bunun bir iletkenler arası devamlılık kontrolü olduğudur.bu nedenle doğru bir yaklaşım ile iletken sürekliliği testi yapılması periyodik kontrol rapor sonuçları için önemlidir..

Toprak süreklilik testi PE(koruma) iletkeni ile erişilebilir metal kısımlar arasında gerçekleştirilmektedir. Buradaki amaç, herhangi olası bir elektrik kaçağı anında ürünü kullanan kişi ya da operatörün güvenliğinin sağlanmasıdır. 50Hz-10A akım enjeksiyonu en az 10sn. uygulanmalı ve ölçülen direnç değeri 0,1 Ohm’dan daha düşük değerde olmalıdır. Bu durum için bir elektrik panosunda ya da elektrik ile çalışan bir makinede, toprak iletkeni ile bu iletkene en uzak mesafede bir iletim olması istenmektedir. Ayrıca bu iletimin sürekli olarak devam etmesi istenmektedir. İster panonun kapağında, isterse makinenin gövdesinde muhtemel bir elektriksel kaçak durumunda kullanıcı ya da operatör güvenliği için bu kaçağın toprak iletkeninden akıp gitmesi istenmektedir. Bunun için de yapılması gereken toprak iletkeni ile en uzak mesafe arasında, 10 amperlik bir sabit akım verilerek, buradaki gerilim düşümü ölçülür. Ölçülen veriler ışığında ohm kanununa göre direnç hesaplanır. Burada direnç 0,1 ohm dan düşük olmak zorundadır.

Topraklamanın temelinde insan hayatının korunması, işletme elemanlarının ve diğer eşyaların herhangi bir hata olasılığında elektriğin verebileceği hasarlara karşı korunması ana fikri oluşturmaktadır. Yeni yapılan veya değiştirilen bir ürünün ya da işletmenin devreye alınmadan önce montaj ve inşa aşamasında nitel (göz ile ) ve nicel (deneysel ve ölçüm ) açılardan gözlemlerden geçirilmesi gerekmektedir.

Toprak sürekliliği testleri, bu konuyu içeren yasal düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu yasal düzenlemeler şunlardır:

-Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
-Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
-Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
-İşletmelerde elektriksel süreklilik, topraklama sistemlerinin kimyasal, mekanik ve elektrokimyasal bozulmalara karşı korunması anlamına gelmektedir. Bu testler, koruma iletkeni ile erişilebilir metal kısımlar arasında gerçekleştirilmektedir. Bu testlerin amacı, bir elektrik kaçağı olması durumunda elektrikli cihazı kullanan kişilerin güvenliğini sağlamaktır. Esasen topraklama çalışmalarının temelinde, insan sağlığının ve işletmenin mal güvenliğinin sağlanması yatmaktadır. Herhangi bir arıza veya hata olması durumunda elektriğin zararlarından korunmak düşüncesi esastır. Yeni alınan veya değiştirilen bir cihazın işletmede hizmete alınmasından önce montaj ve kurulma aşamasında test ve ölçümlerinin yapılması gerekmektedir.

Yetkili laboratuvarlarda çok sayıda elektriksel testler arasında toprak sürekliliği testleri de yapılmaktadır. Kuruluşumuz da LVD test çalışmaları kapsamında, LVD toprak sürekliliği testlerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu testler yapılırken dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

TS HD 60364-4-43 Binalarda elektrik tesisatı - Bölüm 4: Güvenlik koruması - Grup 43: Aşırı akıma karşı koruma
TS HD 60364-5-54 Bina elektrik tesisatları - Bölüm 5: Elektrikli cihazların seçimi ve montajı - Kısım 54: Topraklama düzenlemeleri ve görüntü koruyucu iletkenler

“BELCERT Belgelendirme Firması olarak sizlere tüm süreçlerde destek olmaktan memnuniyet duyarız. Detaylı bilgiler için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”
 

Facebook Twitter Instagram Instagram