Ürün Güvenlilik Değerlendirmesi Nedir?


Ürün Güvenlilik Değerlendirmesi Nedir?


Ürün güvenlilik değerlendirmesi Kozmetik Yönetmeliği uyarınca piyasaya arz edilen kozmetik ürünlerle ilgili yapılması gereken bir çalışmadır. Kozmetik ürünler normal şartlar veya üretici tarafından belirlenen koşullar altında, insan sağlığı için tehlike oluşturabilecek herhangi bir güvenlik riski barındırmamalıdır. Son kullanıcılar bir kozmetik ürünü, etiketi, sunumu, kullanım kılavuzu vb gibi bilgilerden yola çıkarak kullandığında herhangi bir güvenlilik tehdidiyle karşı karşıya kalmamalıdır. Kozmetik ürün güvenlilik değerlendirmesi de bu konuda bir doğrulama yapılmasını sağlamaktadır. Ürün güvenlilik değerlendirmesi sayesinde ilgili ürünün fiziksel ve kimyasal özellikleri, içerdiği bileşenler, olası zararlı etkileri, mikrobiyolojik kalitesi vb gibi konulardan kaynaklı güvenlilik riskleri değerlendirilmiş ve kullanıcılar bilgilendirilmiş olmaktadır.


Kozmetik Ürün Güvenlilik Değerlendirmesi


Kozmetik Yönetmeliği, 23 Mayıs 2005 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulmuştur. Yönetmeliğin 6. maddesi kozmetik ürünlerin insan sağlığı açısından güvenlilik gerekliliklerini sağlamasını şart koşarken 12. maddesi de bu çerçevede ürün için yapılması gereken ürün güvenlilik değerlendirmesini açıklamaktadır. Daha sonra Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, kozmetik ürünlerde güvenlilik değerlendirmesine ilişkin bir kılavuz yayınlayarak bu değerlendirme çalışmasının nasıl yapılacağı konusunda kozmetik üreticilerine yol göstermiştir. Kozmetik ürün üreten firmalar, bu yönetmeliğe uyum sağlama sürecinde kozmetik ürün güvenlilik değerlendirmesi yaparak yasal sorumluluğunu da yerine getirmiş olmaktadır.


Ürün Güvenlilik Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?


Kozmetik Yönetmeliği, ürün güvenlilik değerlendirmesi yapılırken ürün bileşenlerinin toksikolojik özelliklerinin, kimyasal yapısının ve maruz kalma seviyelerinin dikkate alınması gerektiğini belirtmektedir. Bu değerlendirme sonucunda bir kozmetik ürün güvenlilik raporu hazırlanmaktadır. Raporda yer alması gereken bilgileri şöyle özetleyebiliriz:
?    Kozmetik ürünün kantitatif ve kalitatif bileşimi
?    Hem bileşenlerin hem de nihai ürünün fiziksel ve kimyasal özellikleri
?    Mikrobiyolojik kalite
?    Safsızlıklar, kalıntılar, ambalaj malzemeleriyle ilgili bilgiler
?    Normal ve makul olarak öngörülebilir kullanım
?    Bitmiş ürüne ve / veya ürün içerisindeki bileşenlere maruziyet bilgileri
?    Formülde yer alan maddelerin toksikolojik profili
?    Kozmetik ürün bilgisi
?    Ürün güvenlilik değerlendirmesi sonuçları
?    Ürün etiketinde yer alan uyarılar
?    Kullanım talimatları


Ürün Güvenlilik Değerlendirmesi Eğitimi ve Danışmanlık Hizmeti


Güvenlilik değerlendirmesi firmalara hem teknik hem de idari anlamda birçok sorumluluk yüklemektedir. Firmalar değerlendirme raporu oluştururken ilgili kozmetik ürüne bağlı olarak birtakım test ve analizleri yapmak ve sonuçlarını yönetmeliğe uygun şekilde dokümante etmek zorundadır. Ayrıca, değerlendirmenin yine yönetmeliğin belirlediği kurallar çerçevesinde sonlandırılması ve ilgili taraflarla paylaşılması gerekmektedir. Tüm bu sürecin en hızlı ve doğru bir şekilde tamamlanabilmesi için danışmanlık hizmeti almak firmalar için en pratik yol olacaktır. Danışmanlık firmaları, kozmetik ürün güvenlilik değerlendirmesi yapan şirketlere bu konuda yol göstermekte ve gerekli çalışmaların bir an önce tamamlanmasını sağlamaktadır. Bu sayede değerlendirme süreci kısalırken şirketler de bu yasal yükümlülüğü en az maliyetle  yerine getirmektedir.


Facebook Twitter Instagram Instagram