Yeşil Mutabakat Eğitimi

Yeşil Mutabakat Eğitimi


Yeşil Mutabakat Eğitimi, Avrupa Birliği Yeşil Anlaşması’nın içeriği ve kapsamı hakkında kişi ve kurumları bilgilendiren temel bir eğitimdir. Yeşil Mutabakat (Green Deal), çevresel, siyasi, ekonomik ve sosyal boyutları olan çok geniş bir konudur. AB, Yeşil Mutabakat projesi ve hedefleri kapsamında birçok yeni strateji geliştirmekte, yeni yasalar hazırlamakta ve planlamalar yapmaktadır. Tüm bu çalışmaların AB ile özellikle ticari ilişkileri bulunan şirketleri ve ülkeleri yakından etkilemesi beklenmektedir. Yeşil Mutabakat Eğitimi de bu anlaşma ile oluşacak yeşil dünya düzeninin oyuncularını yeni gelişmeler hakkında bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır.
AB, Yeşil Mutabakat kapsamında birçok eylem planı geliştirmiş; iklim, ekonomi, yatırım, endüstri gibi alanlarda çok sayıda politikayı yürürlüğe koymaya hazırlanmaktadır. AB, sürdürülebilir bir ekonomi ile 2050’ye kadar karbon nötr olma hedefine ulaşabilmesi için AB pazarına ürün ihracatı yapan şirketlere ve ülkelere de belirli sorumluluklar yüklemektedir. Örneğin, kısa zaman içerisinde AB ülkelerine satılan ürünlerin içerisindeki karbon miktarı ayrıca fiyatlandırılıp ürünü satan şirket ya da ülkelerden vergi alınacaktır. Ticarette bu ve bunun gibi önemli gelişmelerden dolayı, şirketlerin yeni düzenlemeler ve gelişmeler hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Yeşil Mutabakat Eğitimi de bu çerçevede planlanmış olup şirketleri yeni ticari, siyasi ve çevresel düzenlemelere hazırlamaktadır.


Yeşil Mutabakat Eğitimi’nin Detayları


Yeşil Mutabakat Eğitimi’nin temel konu başlıklarını şöyle sıralayabliriz:
?    Yeşil Mutabakat nedir?
?    Yeşil Mutabakat’ın hedefleri nedir ve kimleri ilgilendirmektedir?
?    Avrupa Birliği’nin Yeşil Anlaşması ile ilgili önemli kilometre taşları; geçmişteki, halihazırda devam eden ve gelecekteki çalışmalar
?    Sınırda karbon düzenlemesi nedir, şirketleri nasıl etkileyecektir?
?    Yeşil Mutabakat (Green Deal) kapsamında geliştirilen Avrupa endüstriyel stratejisi, organik eylem planı, döngüsel ekonomi eylem planı ve yatırım planları şirketler üzerinde ne gibi etkiler oluşturacaktır?
?    Avrupa Yeşil Mutabakat çağrısı
?    AB Yeşil Anlaşması’nın Türkiye’ye etkileri


Yeşil Mutabakat Eğitimi’ne özellikle AB ile ticari ilişkileri bulunan; AB pazarına ürün ihracatı yapan firmaların katılması büyük önem arz etmektedir. AB, Yeşil Mutabakat projesi ile çevre ve iklim konularında çok katı bir tutum sergileyeceğini beyan etmiş ve bu bağlamda ticaret anlayışında çok kritik ve köklü değişiklikler yapacağının sinyallerini vermiştir. Şirketlerin de AB pazarına ürün sunmaya devam edebilmesi için yürürlüğe girmiş veya yakın gelecekte girmesi beklenen yasalar, standartlar ve stratejiler hakkında bilgi sahibi olarak ürün ve hizmetlerini, süreçlerini ve politikalarını yeniden düzenlemeleri gerekmektedir. Yeşil Mutabakat Eğitimi de bu değişim için çok önemli bir başlangıç noktası niteliğindedir. Eğitime katılan şirket yetkilileri, kurumlarında yeni ticaret düzeni için en uygun adımların atılmasını sağlayabilecek, bu konudaki çalışmalara liderlik edebilecektir.
Yeşil Mutabakat Eğitimi, katılımcı sayısı ve profiline bağlı olarak 1 - 5 gün arasında düzenlenebilmektedir. Taksim Danışmanlık Hizmetleri olarak eğitime yapılan başvuru sayısını ve katılımcı profilini inceleyip en doğru ve verimli eğitim planlamasını yapıyoruz.


Facebook Twitter Instagram Instagram