Yeşil Yıldız Belgesi

 

Yeşil Yıldız Belgesi


Yeşil Yıldız Belgesi, çevre dostu işletme politikaları izleyen ve sürdürülebilir turizme katkı sunmayı amaçlayan otellere verilen bir belgedir. İlk olarak 2008’de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayınlanan “Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair 2008/3 no’lu Tebliğ” ile duyurulmuştur. Yeşil Yıldız Belgesi ile ilgili bu tebliğ daha sonra 2017 yılında “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ” ile güncellenmiştir. Yeşil Yıldız Belgesi, bir otelin, tatil köyünün, termal tesisin, turizm kompleksinin veya bir golf tesisin ekolojik otel konseptini benimsediğini ve faaliyetlerinini çevre ile uyumlu hale getirmeye çalıştığının bir göstergesidir.
Yeşil Yıldız Belgesi almak isteyen tesislerin karşılaması gereken belirli kriterler bulunmaktadır. Su tasarrufu, enerji verimliliği, atık yönetimi, yenilenebilir enerji, ekolojik mimari vb gibi konularda belirli şartları yerine getiren ve yapılan denetimlerden geçen tesisler, Yeşil Yıldız Belgesi almaya hak kazanmaktadır. Ülkemizde Yeşil Yıldız Belgesi alan tesis sayısı her geçen yıl artmaktadır. Dünyanın en fazla turist ağırlayan ülkelerinden biri olan Türkiye, bu konuda çok ciddi bir potansiyele sahiptir. Özellikle İstanbul, Muğla, İzmir ve Antalya gibi yaz sezonunun oldukça hareketli geçtiği şehirlerimizde Yeşil Yıldız Belgesi’ne sahip olan çok sayıda tuzim işletmesi bulunmaktadır.


Yeşil Yıldız Belgesi Nedir?


Yeşil Yıldız Belgesi, dünyadaki diğer tüm sektörler gibi turizm sektöründeki faaliyetlerin de sürdürülebilir bir çizgide gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır. Zira, hangi konsept ile hizmet verdiği fark etmeksizin her otelin doğrudan veya dolaylı olarak bir karbon ayak izi, su ayak izi ve ekolojik ayak izi bulunmaktadır. Oteller, bu ayak izi değerlerini sürdürülebilir bir şekilde düşürmek için tüm hizmet alanlarında olabildiğince çevreci olmaya gayret göstermelidir. Bu bağlamda, atıklarını azaltması, kimyasal kullanımını kontrol etmesi, personellerini eğitmesi, sürdürülebilirlik konularında diğer kurum ve kuruluşlarla iş birlikleri geliştirmesi büyük önem taşımaktadır. Yeşil Yıldız Belgesi de tüm bunların odağında yer alan ve konaklama tesislerinin ekolojoik trendlere uyum sağlamasını hedefleyen bir düzenlemedir.
Yeşil Yıldız Belgesi bulunan tesisler, günümüzdeki birçok küresel çevre problemiyle girişilen mücadeleye katkı sunmaktadır. Bu bağlamda otellerde,
?    sera gazı emisyonlarının azaltılması ile küresel ısınma ve iklim değişikliğinin önlenmesi,
?    etkin bir su yönetimi ile su israfının, atık yönetimi ile su ve toprak kirliğinin azaltılması,
?    tüm hizmetlerinde enerji verimli ürün ve süreçlerin kullanılması ile enerji tüketiminin düşürülmesi
amaçlanmaktadır. Yeşil Yıldız Belgesi, otellerin uzun vadede su ve enerji tasarrufu yaparak maliyetlerini düşürmesine, elindeki kaynakları en verimli şekilde kullanmasına, çevreci bir otel imajı oluşturarak daha fazla müşteri çekmesine, bu bağlamda rekabet gücünü artırmasına; böylelikle yeni yatırımlar yaparak sürdürülebilir bir şekilde büyümesine katkı sağlamaktadır.


Yeşil Yıldız Belgesi Nasıl Alınır?


Yeşil Yıldız Belgesi almak için otellerin yerine getirmesi gereken bazı şartlar ve takip etmesi gereken birtakım prosedürler bulunmaktadır. Her şeyden önce konaklama tesislerinin turizm işletmesi olarak tanınması gerekmektedir. Bunun için de Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Turizm İşletme Belgesi alınmış olmalıdır. Bu belgeye sahip olmayan tesisleri Yeşil Yıldız Belgesi sürecini başlatması mümkün değildir.
Otellere Yeşil Yıldız Belgesi verilmesi ile ilgili şu önemli hususları belirtmekte fayda var:
?    Belge başvuruları doğrudan Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılmaktadır.
?    Başvuru sürecinde şu iki dokümanın oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz:
o    Başvuru dilekçesi: Başvuruyla ilgili genel çerçevenin çizildiği; işletmeye ait bilgilerin yer aldığı, tarih ve süre bilgilerine yer verildiği, dilekçe ekinde yer alan bilgilerin doğru olduğunun kabul edildiği belgedir.
o    Çevreye duyarlılık kriterleri başvuru formu: Bu form, ilgili tesisin, kapsamı yönetmelikte belirtilen Yeşil Yıldız Belgesi kriterleri ile uyumlu faaliyetler gerçekleştirdiğini gösteren bir belgedir. Bu bağlamda formda, işletmenin çevre politikası, su ve atık yönetimi süreçleri; su, enerji, kimyasal, doğalgaz, elektrik vb gibi kaynakların tüketim bilgileri ve ölçüm raporları, işletme eylem planı, eğitim ve danışmanlık hizmeti bilgileri vs yer almalıdır.
?    Başvuru dosyası, Bakanlık yetkileri tarafından incelenir ve bir eksiklik / yanlışlık tespit edilirse bu aşamada düzeltilmesi talep edilir.
?    Başvuru dokümanlarında bir problem görülmez ise ikinci aşama olan denetim safhasına geçilir.
?    Bakanlık, işletme ile iletişime geçerek bir denetim tarihi ve planı oluşturur.
?    Denetimler sırasında tesisin yatak odaları, çevre düzenlemeleri; su, enerji ve kimyasal kullanımı, atık yönetimi ve diğer hizmetleri yerinde denetlenir.
?    Denetim sonucunda işletmelere belirli puanlar verilir. Bu puanlar işletmenin hangi sınıfa göre Yeşil Yıldız Belgesi alacağını gösterir. Bu bağlamda, 1 yıldızlı ile 5 yıldızlı arasında değişen bir değerlendirme yapılır; bunların dışında yer alan tesisler ayrı bir kategoride değerlendirilir.
Yelil Yıldız Belgesi’nin günümüz turizm anlayışında oldukça ayrı bir yeri bulunmaktadır. Turizm tesisleri, yeşil yıldızlı işletme olmaya çok önem vermekte ve faaliyetlerini bu doğrultuda düzenleyerek belge almaya çalışmaktadır. Bu noktada otellerin ve kapsama dahil olan diğer işletmelerin Yeşil Yıldız Belgesi danışmanlığı alması tavsiye edilmektedir. Danışmanlık hizmeti sayesinde, yeşil yıldız gereklilikleri en kısa sürede sağlanmakta, gerekli başvuru ve belgelendirme süreci hızlı, doğru ve şeffaf bir şekilde tamamlanabilmektedir.


Yeşil Yıldız Simgesi


Yeşil Yıldız Belgesi denetimlerinden başarıyla geçen turizm tesisleri, Bakanlık tarafından bir plaket ile ödüllendirilmekte ve işletmeye yeşil yıldızlı olduğunu gösteren bir simge tanımlanmaktadır. Yeşil yıldız simgesi üzerinde şu bilgiler yer almaktadır:
?    Turizm işletmesinin ismi
?    Kaç yıldıza sahip olduğu (1 - 5)
?    “Çevreye Duyarlı Tesis / Environmentally Friendly Establishment” yazısı
?    “T.C Kültür ve Turizm Bakanlığ Denetimindedir” yazısı
Yeşil yıldız simgesi, ilgili işletmenin artık çevreci bir etikete sahip olduğunu göstermektedir. Bu da müşteriler tarafından kolaylıkla fark edilmesini sağlamaktadır. Örneğin, konaklayacağı tesisin sürdürülebilirlik kriterlerine uyum sağlamasını ve çevreci politikalar uygulamasını önemseyen kişi ve kurumlar, yeşil yıldız simgesi bulunan tesisleri aramalarında filtreleyebilmektedir. Daha sonra yeşil yıldız simgesi bulunan konaklama tesisleri arasından seçim yapabilmektedir. Bu simge, turizm işletmelerinin kurumsal itibarını artırmasını, daha prestijli bir tesis olmasını ve daha fazla kişiyi ağırlamasını sağlamaktadır.

Facebook Twitter Instagram Instagram